חדשה

הרשמה לקורסי בחירה בתיעדוף (לתשע"ד)

(12.8.2010, מאת: מזכירות אקדמית)

ההרשמה לקורסי הבחירה במחלקות, במחלקה להיסטוריה ותיאוריה ולקורסי יסודות, רב מחלקתיים ודו מחלקתיים מתבצעת באמצעות תוכנת התעדוף ובאופן מקוון.

קישורים :

שנתון

הוראות כלליות וקישור לתוכנה

רשימות ותכנים של הקורסים לבחירה