חדשה

פרס שר התרבות

(18.12.2007, מאת: המחלקה לאמנות והתכנית לתואר שני באמנויות)

המחלקה לאמנות והתכנית לתואר שני באמנויות מברכות את פרופ' נחום טבת, ראש התכנית לתואר שני באמנויות, על זכייתו בפרס שר התרבות למפעל חיים לשנה זו.

פרופ' טבת מלמד במחלקה לאמנות משנת 1982.

אנו מאחלים לו עוד שנים רבות של פעילות.