לסטודנטים > מרכז פניות לסטודנט

מרכז פניות לסטודנט


המרכז מטפל בפניות בתחום שכר הלימוד, תשלומים שונים, קנסות, רשם סטודנטים, טפסים שונים, עדכון פרטים אישיים ושיבוץ חדרי לימוד.  כמו כן, משמש המרכז כעמדת מודיעין ונותן מענה לטלפון הראשי בבצלאל. המרכז מטפל ברוב הפניות באופן מיידי, אך פניות עומק יעברו לטיפול במחלקות השונות באקדמיה, ותשובה תינתן תוך חמישה ימי עבודה, בהתאם לסוג הפניה.

טלפונים: 02-5893314 / 02-5893291
פקס: 02-5826573
 

טפסים שימושיים:

טופס עדכון פרטים

טופס ויתור על חברות באיגוד הסטודנטים (להדפסה)
 

בוגרים - טופס בקשה לרשומת לימודים

נוהל כרטיס סטודנט