לסטודנטים > מרכז הפניות לסטודנט

מרכז הפניות לסטודנט

במטרה לשפר את השירותים הניתנים לסטודנטים בבצלאל, הוקם מרכז הפניות לסטודנט, אשר מטרתו לייעל את מתן השירותים בתחומי המינהל השונים. המרכז מטפל בפניות בתחום שכר הלימוד, תשלומים שונים, קנסות, רשם סטודנטים, טפסים שונים, עדכון פרטים אישיים ושיבוץ חדרי לימוד.  כמו כן, משמש המרכז כעמדת מודיעין ונותן מענה לטלפון הראשי בבצלאל. המרכז מטפל ברוב הפניות באופן מיידי, אך פניות עומק יעברו לטיפול במחלקות השונות באקדמיה, ותשובה תינתן תוך חמישה ימי עבודה, בהתאם לסוג הפניה.

שעות פעילות:
יפורסמו על גבי לוחות המודעות עם פתיחת שנת הלימודים
טלפונים: 02-5893314 / 02-5893291
פקס: 02-5826573

רכזות המרכז: גב' אילת אלבז, גב' דנה הירש.

 

טפסים שימושיים:

טופס עדכון פרטים

טופס ויתור על חברות באיגוד הסטודנטים (להדפסה)
 

בוגרים - טופס בקשה לרשומת לימודים