קישורים:

חונכות ופר"ח

מלגות נוספות

עיר.אקדמיה - מיזם לייצירת חווית לימודים ייחודית בירושלים

 

סיוע כלכלי

מלגות לימודים מטעם האקדמיה


האקדמיה מעניקה מלגות סיוע בשכר הלימוד, לסטודנטים הלומדים בבצלאל. כלל ציבור הסטודנטים בכל המחלקות והתארים זכאים להגיש בקשה למלגת סיוע בשכר הלימוד.

זכאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים מן המניין הלומדים מעל 15 נ"ז בשנה.

המלגות מוענקות על בסיס בדיקת זכאות כלכלית בלבד. המלגות יכולות להינתן בגבהים שונים ממלגות חלקיות ועד למלגות מלאות.

הסטודנטים הבאים יהיו זכאים למלגות חלקיות בלבד: סטודנטים שלא מן המניין, סטודנטים במעמד סטודנט חוץ, סטודנטים בטיפול מנהל הסטודנטים, סטודנטים בטיפול משרד הביטחון, סטודנטים שמימנו מחצית משכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי, סטודנטים אשר ברשותם יתרת פיקדון צבאי בגובה שכר לימוד מלא, או סטודנטים אשר מימנו את שכר הלימוד מכספי הפיקדון. מקרים חריגים כמו גם כלל המקרים יידונו בוועדת המלגות.

סטודנטים אשר ימצאו זכאים לקבל מלגת סיוע בשכר לימוד של בצלאל יחויבו בפעילות התנדבותית למען הקהילה בהיקף של 20 שעות בשנה.

למעבר לטופס בקשה למלגה 

הגשת בקשות תיעשה באמצעות הטופס בלבד.

מועד א' להגשת הבקשה : עד אוגוסט שלפני תחילת שנה"ל. תאריכים מדוייקים יתפרסמו ויישלחו במייל לקראת פתיחת הטופס לשנה"ל המתקרבת. תשובות לבקשות שהוגשו במועד זה תינתנה בחודש הראשון ללימודים.

למתקבלים במועדים מאוחרים או במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה למלגה במועד ב' עד נובמבר. תשובות לבקשות שהוגשו במועד זה  תינתנה בתחילת סמסטר ב'.

תאריכים ומועדים מדוייקים מתפרסמים בעמוד הבקשה למלגה ויישלחו במייל לקראת פתיחת ההרשמה

מלגות קיום בעבור חונכות אישית ומעורבות חברתית

הפרויקט מיועד אך ורק לסטודנטים, שנמצאו זכאים על ידי האקדמיה לקבלת מלגת סיוע בשכר הלימוד.
החונכות תתבצע בהיקף של עד 4 שעות שבועיות ובתמורה, תוענק לחונכים מלגה.
המלגה תנתן לסטודנטים בשנים ב'-ה' תמורת חונכות אישית לסטודנטים בעלי צרכים ייחודיים (לקויי למידה, עולים חדשים וכו') או בתמורה לפרוייקטים בעלי מעורבות חברתית.
סטודנטים המעוניינים לפעול במסגרת זו מתבקשים למלא את טופס הבקשה להשתתפות בפרויקט אותו ניתן לקבל במשרד הדקנאט ולהגישו עד היום הראשון ללימודים, בתנאי שהגישו בקשה למלגת סיוע בשכר הלימוד.

עמיתי בצלאל

(המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.)
אנו מציעים ל-4 סטודנטים הלומדים באחד מארבעת התארים השניים המוצעים בבצלאל, לקחת חלק בתכנית שתעסוק בהנגשת האמנות לתלמידים בבתי ספר שבהם אין תשתיות ללימוד האמנות.

התכנית תעניק:
• מלגת שכר לימוד
• מלגה חודשית בסך של 4,000 ₪
• חלל סטודיו בתוך שטח בית הספר.

עבודת העמית כאמן הבית בחלל הסטודיו בבית הספר יהווה נכס עבור בית הספר שיעניק השראה לתלמידים ולמורים ומאידך יספוג השראה מהסביבה.

דרישות:
• התחייבות של 20 שעות שבועיות לעבודה בבית ספר יסודי בשכונה חלשה במרכז הארץ
• יכולת בין אישית גבוהה, כושר ביטוי ברמה גבוהה, חריצות, יוזמה ויצירתיות
• ניסיון עבודה עם ילדים בבית ספר יסודי במסגרות שונות (הוראה או הדרכה) - יתרון משמעותי

מועד אחרון להגשת המועמדות: 15 למאי, 2017

לפרטים נוספים
לשאלות : Emunah@bezalel.ac.il או 02-5893212

מלגות מקרנות חוץ

הודעות בדבר מלגות מקרנות חוץ מתפרסמות על לוח מודעות הדקנאט, על לוחות המודעות במחלקות, באתר האינטרנט של בצלאל ובדוא"ל בצלאל של הסטודנטים.
מומלץ להתעדכן במהלך כל שנת הלימודים.

* לרשימת מלגות מגופים מחוץ לבצלאל

מלגות בעבור מעורבות חברתית ראה בפרק הפעלת תכניות למעורבות של סטודנטים ואקדמיה בקהילה ובסביבה

הלוואות

קרן שכ"ל – שקט כלכלי לסטודנטמימון שכ"ל ו/או דמי מחייה ללא ריבית וללא הצמדה
האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בשיתוף עם קרן שכ"ל מזמינים אותך לקחת חלק בשיטת תשלום שכר הלימוד החדשה.
עד 10,000 ₪ בפריסה לעד 24 החזרים ללא ריבית וללא הצמדה בסך 417 ₪ כל החזר.
עד 20,000 ₪ ב-עד 60 החזרים שווים בריבית קבועה וללא הצמדה. הסדר זה ניתן לקבל לטובת העו"ש לטובת דמי מחיה.
איך זה עובד ?
• הגשת בקשה באתר www.sachal.co.il/bezalel
• נציג הקרן יצור איתך קשר ויתאים את ההסדר הנכון והמתאים ביותר עבורך!
• חתימה בבנק המלווה לקבלת ההסדר
רוצה לשמוע פרטים נוספים על הסדרי המימון?
www.sachal.co.il/bezalel
טלפון: 03-9635856
מייל:service@sachal.co.il
·         מספר המכסות מוגבל
·         הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר
·         הסדרי המימון כפופים לאישור המכללה והמוסד הפיננסי

 לפרטים נוספים

***אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל ***

 

קרן הלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
ההלוואות, בסכומים שונים, ניתנות בריבית נמוכה ומוחזרות עם תום הלימודים. מודעה בדבר מועד הגשת הבקשות להלוואות מתפרסמת מדי שנה בעיתונות ועל גבי לוחות המודעות באקדמיה בתחילת שנת הלימודים.
עם פרסום ההודעה ניתן לרכוש את טפסי הבקשה בסכום סמלי בחנות “אקדמון" בהר הצופים ובגבעת רם.