חונכות ופר"ח

סטודנטים חונכים סטודנטים

בצלאל נותנת מענה ותמיכה לסטודנטים בעלי צרכים ייחודים:  לקויי למידה, עולים חדשים ועוד.
התמיכה ניתנת בין השאר ע"י חונכות אישית בהיקף של עד 4 שעות שבועיות.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למשרד הדיקנאט.

מלגות פר"ח

פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי בו סטודנטים חונכים ילדים ובני נוער. הפרויקט מנוהל על ידי מכון דוידסון שבמכון ויצמן למדע ברחובות.  לפרויקט מטרה כפולה, סיוע לילדים שאינם מגיעים לכלל מיצוי הפוטנציאל האישי שלהם וסיוע לסטודנטים במימון לימודיהם. מלגת פר"ח היא בגובה של כ- 50% משכר הלימוד, זכאים לה סטודנטים לתואר ראשון בלבד. במסגרת פרויקט החונכות של סטודנטים מבצלאל מתקיימים 5 סוגי פעילות. ניתן לצפות ברשימה המלאה של תכניות פר"ח באזור ירושלים באתר האינטרנט של הארגון: www.perach.org.il