בתום ביצוע ההתנדבות עליך להעביר למשרדי הדיקנט את  הטופס הבא חתום  :

אישור ביצוע פעילות התנדבותית

טופס בחירת התנדבות -מלגת בצלאל


על כל סטודנט המקבל מלגת סיוע בשכר לימוד של בצלאל  להתנדב 20 שעות שנתיות למען הקהילה או האקדמיה.

סטודנט שלא ימלא טופס התנדבות זה ישובץ באופן אקראי ע"י משרד דקנאט הסטודנטים.

יש למלא את טופס בחירת ההתנדבות שבהמשך רק לאחר קבלת אישור על זכאותך למלגת הסיוע בשכר לימוד של בצלאל.
 

פירוט האפשרויות לבחירה ואנשי הקשר:

איגוד הסטודנטים, יש לפנות לאיגוד
סיוע בהפקות אירועים בבצלאל
סיוע במחלקה
סיוע בספרייה ובמאגרים הדיגיטליים של בצלאל, יש לפנות לנדב שרצקי
אחר – יש לפרט בהערה.

אני מעוניין לבצע את פעילות ההתנדבות (כ 20 שעות) במסגרת הבאה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* שדות חובה