לסטודנטים > דקנאט הסטודנטים > מרכז תמיכה ללקויי למידה ולבעלי צרכים מיוחדים

מרכז תמיכה ללקויי למידה ולבעלי צרכים מיוחדים

"המרכז"  נותן מענה  לסטודנטים המאובחנים כבעלי לקות למידה* ומסייע להם להתגבר על קשייהם בהתאם לצרכיהם, באמצעות סיוע ותמיכה אישית, סיוע קבוצתי במסגרת קורסים מותאמים וסדנאות ייעודיות, תרגולים ושיעורי עזר, חונכויות אישיות וסיוע באמצעות עזרי למידה טכנולוגים.

*לקות למידה מאובחנת- דיסלקציה, דיסקלקוליה והפרעות קשב וריכוז. סטודנטים המעוניינים לקבל סיוע מהמרכז ולהשתתף בקורסים מותאמים, מתבקשים להעביר העתק של אבחון עדכני (בן פחות מ- 5 שנים) או להודיע על צרכים מיוחדים לדקנאט הסטודנטים במהלך חופשת הקיץ.

התאמות ותיווך בין קשיי הסטודנט לנדרש ממנו במסגרת האקדמית - סטודנטים לקויי למידה יקבלו ייעוץ, הדרכה ותמיכה בהסתמך על המלצות האבחון והדרישות הספציפיות ללימודים בבצלאל. סיוע וייעוץ פרטני במהלך כל שנת הלימודים יינתן ע"י צוות  מרכז התמיכה ללקויי הלמידה.

פירוט הסיוע המוצע -

-סיוע בארגון מערכת הלימודים ואיתור הקשיים של הסטודנט באופן פרטני ובניית מערך תמיכה אישי.

-סיוע בקליטה והתאקלמות באקדמיה 

-התאמות בבחינות –  התאמות בבחינות יתנו בהסתמך על המלצות האבחון והדרישות הספציפיות ללימודים בבצלאל. סטודנט אשר יגיש אבחון יקבל אוטומטית הארכת זמן במבחנים והתעלמות משגיאות כתיב בלימודי היחידה להיסטוריה ותיאוריה. סטודנטים הזקוקים להתאמות שונות נוספות יגישו בקשתם לדקנאט הסטודנטים 30 ימים לפני מועדי הבחינות וההגשות

-קורסי קיץ - סטודנטים לקויי למידה, סטודנטים שעברית אינה שפת אמם ובעלי צרכים מיוחדים זכאים ללמוד במהלך חופשת הקיץ וללא תשלום חלק מקורסי החובה, מותאמים.
לפרטים נוספים והרשמה לקורסי הקיץ

-קורס לקויי למידה ויצירתיות : קורס שנתי הבוחן את הקשר שבין לקויי למידה ליצירתיות ומהווה מסגרת תמיכה לסטודנטים לקויי למידה.
הקורס השנתי יעסוק בין השאר בקריאת טקסטים אקדמיים באמנות עכשווית, הבנתם וניתוחם, שחרור מחסום הכתיבה, אסטרטגיות למידה, מיומנויות לאיתור רעיונות מרכזיים וניתוח בכתב ובעל-פה של יצירות מודרניות והרציונל העומד מאחורי עבודותיהם של הסטודנטים. הקורס נענה לבקשות הסטודנטים וצורכיהם ומסייע להם להתמודד עם בעיות בשאר תחומי הלימוד בבצלאל.
לפרטים נוספים והרשמה לקורס

-קבוצות תרגול: קבוצות למידה קטנות המלוות את קורסי החובה בלימודי המחלקה להיסטוריה ותיאוריה. במסגרת הלמידה בקבוצות אלה תיערך חזרה על חומרי הלימוד של הקורס, קריאה מונחית של חומרי הקריאה, הכנה לקראת המבחנים והנחיה לכתיבת עבודות ומטלות.

-סיוע באנגלית –  סטודנטים לקויי למידה, לאחר שעברו מיון לרמת האנגלית יכולים להשתבץ ללימודי אנגלית בקבוצת לימוד מותאמת ללקויי למידה. השיבוץ בכיתת לקויי למידה יעשה בהתאם להמלצות האבחון ובאמצעות המחלקה להיסטוריה ותיאוריה.

-חונכות אישית (פר"ח לש"ם) – סטודנטים הזקוקים לסיוע אישי מתבקשים ליצור קשר בחופשת
הקיץ עם אחראית מרכז התמיכה. גב' תמר לוי-ארמן, טלפון : 02-5893289, דואל : tamara@bezalel.ac.il

-סדנאות למידה והקניית מיומנויות שונות לפרטים נוספים

-שימוש בטכנולוגיה מסייעת ובתוכנות מחשב ייחודיות למקצועות האמנות, העיצוב והגרפיקה כגון: צילומים, הקלטות, תוכנות הקראה וסיוע בתרגום טקסטים סריקת טקסטים ועוד.

-הדרכה בספריה ובניית מאגרי סיכומים.

-תיווך בין הסטודנטים לבין מכוני אבחון מקצועיים וסבסוד אבחונים (על סמך נזקקות כלכלית).

-סיוע פסיכולוגי

- חונכות אישית ללקויי למידה, עולים חדשים ובעלי צרכים ייחודיים המרכז מספק תמיכה לסטודנטים הזקוקים לסיוע בתחומי לימוד שונים במסגרת פרויקט החונכות האישית. הסיוע ניתן בהיקף של עד 4 שעות שבועיות על-ידי סטודנטים בשנים מתקדמות בתחומים הבאים: לימודי היסטוריה ותיאוריה, לימודים מקצועיים במחלקה, סיוע בהתארגנות, ניהול זמן, תיווך, פירוק מטלות לימודיות למשימות לביצוע, סיוע בתכנות מחשב, לימוד אנגלית, וסיוע על-פי צרכים ייחודיים לסטודנט.
סטודנטים המעוניינים בקבלת סיוע זה מתבקשים למלא את טופס הבקשה לחונכות  במהלך החופשה ועד לסיום החודש הראשון ללימודים. 
ניתן לפנות לאחראית מרכז התמיכה גב' תמר לוי-ארמן בטלפון: 02 5893289 או בדוא"ל: tamara@bezalel.ac.il

סיוע לסטודנטים דוברי השפה הערבית

המרכז מציע לסטודנטים דוברי השפה הערבית שרותי תמיכה וסיוע המיועדים להקל על קליטתם במשור האישי, האקדמי והחברתי.
התמיכה מתחילה עוד לפני הקבלה לבצלאל והמרכז מציע מכינה למגזר הערבי המתקיימת בכל שנה בשלושת החודשים שלפני מבחני הכניסה לבצלאל. לאחר הקבלה לבצלאל, מתקיים בקיץ פרויקט "צעד לפני כולם" שמטרתו להכין את הסטודנטים ללימודים בבצלאל ולהקל עליהם מהעומס של שנת הלימודים הראשונה.
במרכז הדקנאט ניתן למצוא גם קורסים ייעודים ומערך חונכיות המיועד לסטודנטים דוברי הערבית.
ניתן לפנות לגורמים הבאים:
רכזת הנגישות למגזר הערבי, מרואה בכרי, marwab@bezalel
רכזת הפרויקטים להנגשת האקדמיה למגזר הערבי, שיר פינס, shirp@bezalel.ac.il

סיוע לעולים חדשים

אפיקי הסיוע הינם:
1 . סטודנט עולה חדש וסטודנט בסטאטוס של תושב ארעי ו/או אשרה  יכול לקבל סיוע ממנהל
הסטודנטים בתשלום שכר לימוד, מלגת קיום ומעונות. בדבר פרטים יש לפנות ישירות למשרד
מנהל הסטודנטים, רחוב הלל 6 ירושלים, טלפון: 02-6214555 )או באמצעות שליח מחלקת העלייה
בחו"ל.
2 . במהלך השנה, גב' גלי הומינר תעמוד לרשות הסטודנטים לשם התייעצות וסיוע בתחום העברית,
שעות הקבלה ואופן ההתקשרות יתפרסמו באתר עם תחילת השנה. בחופשת הקיץ יתקיים בבצלאל קורס קיץ בעברית — הקורס בתשלום ומותנה במינימום נרשמים.
3 . סיוע פרטני בהתאם לצרכים הספציפיים, ניתן לפנות במייל: liora@bezalel.ac.il