פרסים

 

פרסים כלל אקדמיים  

בנוסף לפרסים הכלל אקדמיים מוענקים גם פרסים מחלקתיים.

מלגת הצטיינות ע"ש רויטל סרי ז"ל
הקרן ע"ש רויטל סרי ז"ל הוקמה על-ידי ארגון המרצים. מפירות הקרן ומתקציב האקדמיה תמומן מלגה בגין הצטיינות ונזקקות כלכלית כאחד.
הרכב הוועדה: נציג סנאט, נציג ציבור, דקנית הסטודנטים ונציג הסטודנטים. על המלצת המחלקה לכלול גם גיליון ציונים. ועדת הפרס מתכנסת במהלך חופשת הקיץ.

פרס ע"ש מושיק בן-דור ז"ל
סנאט האקדמיה כונן בשנת תשל"ד פרס ע"ש מושיק בן-דור, שנפל במלחמת יום-הכיפורים. הפרס מוענק על תרומה חברתית ותרבותית להווי האקדמיה. הפרס הוא כלל אקדמי והמועמדים מוצעים על-ידי ראשי המחלקות בהתייעצות עם נציגי הסטודנטים במחלקותיהם. הפרס ניתן לסטודנט המקדיש את זמנו בהתנדבות לעניינים שאינו חייב בהם ושפעילותו מהווה תרומה לציבור הסטודנטים ולאקדמיה כולה. תרומה להווי החברתי יכולה להתבטא בארגון אירועים שונים, וראוי כי התרומה של המועמד תהיה רצופה ועקבית. הפרס ניתן על גילוי יוזמה אישית וקבלת אחריות חברתית מסוג כלשהו. כל סטודנט באקדמיה יכול להיות מועמד לקבלת הפרס.
ראש המחלקה מתבקש לציין בהמלצה בצורה מפורטת את הפעילות החברתית שבה השתתף הסטודנט.
הרכב הוועדה: נציג סנאט, דקנית הסטודנטים ונציג הסטודנטים. ועדת הפרס מתכנסת במהלך חופשת הקיץ.

“פרס ע"ש פול ודיאן שץ" למעורבות חברתית
הפרס מוענק לסטודנטים בשנים ב'-ד' עבור “תוצר חברתי" מצטיין.
הפרס יוענק בעבור מוצר/כרזה/עבודה/קמפיין אשר הוגש במסגרת הקורסים המשלבים מעורבות
חברתית באקדמיה. התוצר הזוכה ישקף תהליך מחקר מעמיק בקהילה, יצירתיות, חדשנות וביקורת חברתית אל מול אוכלוסיית היעד אשר הוגדרה במסגרת הקורס.
הרכב הוועדה: נציגי דקנאט הסטודנטים ונציגי פורום הקורסים החברתיים בבצלאל.

פרס שטרוק להדפס
מדי שנה מעניקה האקדמיה פרס כספי לזכרו של האמן הרמן שטרוק ז"ל לזוכה בתחרות במקצוע ההדפס.
הפרס מיועד לכלל הסטודנטים בבצלאל.
השופטים:
חבר השופטים מורכב מאמנים העוסקים במקצועות ההדפס האומנותי: תחריט, ליטוגרפיה, הדפס משי, חיתוך עץ, חיתוך
לינוליאום ו/או שילוב טכניקות.
התחרות מתקיימת אחת לשנה בתנאים הבאים:

תנאי התחרות:
.1 השימוש בטכניקה צילומית אפשרית, רק אם היא איננה הטכניקה הבלעדית.
.2 ההדפס נועד למטרות אומנותיות בלבד ולא למטרות שימושיות.
.3 ההדפס הוא חלק מסדרה בת 5 הדפסים לפחות.
.4 על הסטודנט להגיש את ההדפסים הבודדים בלי פספרטו. העבודות חייבות להיות חתומות על ידי הסטודנט וערוכות בתיק מיוחד עליו מצוין שמו.

אופן הגשת העבודות והמועד:
.1 ההרשמה לתחרות תתקיים במשרד דקנאט הסטודנטים (אצל איידן נפתלי) עד ה - 10.07 של אותה שנה
או במייל: Dean-fc@bezalel.ac.il  להרשמה יש לשלוח אלינו  את הפרטים הבאים:
שם הסטודנט, מחלקה, שנה וכתובת מייל מדויקת ליצירת קשר.

.2 המעוניינים להשתתף בתחרות יגיעו עם עבודותיהם לאקדמיה במועד שייקבע מראש ועל כך יקבלו הודעה.
התחרות תתקיים במהלך חודשי הקיץ.

קובץ להדפסה ולעיון

 
פרס מייזלר לעיצוב מצטיין
מאירה מייזלר, בוגרת המחלקה לצורפות בבצלאל, ייסדה את קרן אלי ויואכים מייזלר להנצחת הוריה, אשר בחייהם נמנו עם התומכים הנאמנים של האקדמיה. פירות הקרן יועדו לפרס מייזלר לעיצוב מצטיין.
הפרס מיועד לסטודנטים מכל שנות הלימוד במחלקות לעיצוב: עיצוב קרמי, עיצוב תעשייתי, תקשורת חזותית, צורפות וארכיטקטורה.
ועדת ההוראה המחלקתית תמליץ לוועדת הפרס על סטודנט אחד או שניים לכל היותר, עבור עבודה מצטיינת בעיצוב אשר בוצעה והוגשה במהלך השנה.
הרכב הוועדה: שני נציגי הסנאט מתחום העיצוב ואיש ציבור מחוץ לאקדמיה.
ועדת הפרס מתכנסת במהלך חופשת הקיץ.