לסטודנטים > ביטחון ובטיחות

מחלקת ביטחון ובטיחות

מכאן תוכלו להגיע לנהלים והוראות של מחלקת הביטחון והבטיחות בבצלאל

הנהלים מיועדים לשימוש פנימי בבצלאל בלבד ואין להעבירם לגורמים מחוץ לאקדמיה

 

נהלי ביטחון

הגברת ערנות

נוהל פינוי נפגע ממתחם הר הצופים

נוהל פריקת ציוד במתחם הר הצופים

נהלי בטיחות

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים

ציוד מגן אישי כניסה מאתר משרד התמ"ת

עבודה ברעש

עבודה בגובה

סימון מיכלים (גליון בטיחות)

איכסון כימיקלים

עבודה באבק

בטיחות בשימוש בלייזר

נהלים לעבודה עם חומרים :

לרשימת MSDS גליונות בטיחות של כל החומרים          

קישורים לאתרי בטיחות של גליונות בטיחות

מתכות                                                                               

איזוציאנאטים