לסטודנטים > מחסן ציוד מרכזי

מחסן ציוד מרכזי

מחסן הציוד המרכזי של בצלאל בהר הצופים משאיל ציוד לכלל הסטודנטים בבצלאל. הציוד כולל אלפי פריטים הקשורים לתחומי הלימודים באקדמיה כגון:
מצלמות ואביזרי צילום , אביזרי תאורה, אביזרי סאונד, חצובות וציוד אור קולי הכולל  מקרנים, מסכים, אביזרי מחשוב כבלים ועוד.

שאילת ציוד מתאפשרת רק עם הצגת כרטיס סטודנט אישי ומעודכן לשנת הלימודים הנוכחית ובהתאם לנהלים כמפורט להלן.
המאחרים בהחזרת הציוד יחויבו בקנס כספי.

הדרכה

בתחילת שנת הלימודים תשפ"א יקבלו הסטודנטים משנה א' הדרכה להכרת המחסן ונהליו.
מועדי ההדרכה יפורסמו במחלקות באמצעות הדואר האלקטרוני. ההשתתפות בהדרכה היא חובה ותנאי להשאלת ציוד.

שעות פתיחה של המחסן המרכזי
ימים א'-ה': 08:00 – 20:00 כפוף לשינויים
אימייל  storage@bezalel.ac.il
טלפון לבירורים: 02-5893236

נוהל השאלת ציוד מהמחסן המרכזי (נוהל זה צפוי להשתנות עם כניסת מערכת מחשוב חדשה – הודעה על כך תתפרסם בנפרד). הנוהל נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.  

1. השאלת ציוד תתבצע רק עם כרטיס הסטודנט האישי של השואל, התקף לשנת הלימודים הנוכחית (במידה ויש בעיה יש לפנות למרכז הפניות לסטודנט).
2. סטודנטים בשנה א' יוכלו לשאול ציוד רק לאחר קבלת הדרכה בתחילת השנה.
3.  יש לדעת לתפעל את הציוד הנלקח מהמחסן, יש ציוד שחובה לעבור הדרכה על מנת להוציא אותו מהמחסן. המחסן יעביר הדרכות יזומות על הציוד, ניתן לבקש הדרכות מצוות המחסן על ציוד מסוים.
4. ניתן להיכנס לדף הבית של המחסן באתר services/storage/ בדף נמצאים מקבץ קישורים לשירותים של המחסן הכוללים הדרכות על הציוד, נהלים הזמנות ציוד ועוד.
5. בעת רצון קבלת שירות מהמחסן יש להזמין תור באפליקציה או בעמדת המחשוב מחוץ למחסן לקבלת מיקומך בתור, יש להזמין תור בעת כל הגעה למחסן גם בלקיחת ובהחזרתו.
6. ניתן להזמין ולשריין ציוד לסוף השבוע החל מיום שלישי, דרך דף הבית של המחסן  הזמנות לשאר ימות השבוע יתקבלו יום מראש, החל מהשעה 10:00.
7. לקיחת ציוד לסוף השבוע, תתבצע ביום ה' לפי השעה המפורסמת באתר ראו מטה  (לבקשות מיוחדות יש לפנות למחסנאים לקבלת  אישור).
8. אם נעשתה הזמנה אך אין צורך בציוד, יש לבטל את ההזמנה עד שעה לפני לקיחתו, לטובת סטודנטים אחרים הזקוקים לו. הציוד נשמר עד שעה לאחר זמן ההזמנה, לאחר מכן ההזמנה בטלה.
9. ניתן להזמין ולשריין ציוד לתערוכות והגשות  הכולל ציוד אור קולי. ניתן להזמין בכל זמן נתון דרך הדף המקוון של הזמנות. מומלץ להזמין את הציוד כשידוע מועד ההגשה ומיקום ההגשה. ניתן להזמין ציוד עד 3 ימים לפני ההגשה/תערוכה. בעת לקיחת מקרן לתערוכה/הגשה יש להשאיר צ'ק פיקדון על סך 2500 ₪  על כל מקרן .           
10. חובה לבדוק את תקינות הציוד בזמן ההשאלה. האחריות היא על השואל בלבד.
11. חובה להחזיר את הציוד שמיש, תקין, מאורגן ומסודר. האחריות על הציוד (שמירתו, השימוש בו, החזרתו בזמן, תקינותו, שלמותו וכו') מוטלת על הסטודנט החתום, ועליו בלבד.
12. בהחזרת ציוד הכולל בתוכו סוללה הניתנת להטענה, על הסטודנט לדאוג שהסוללה תוחזר למחרת למחסן טעונה.
13. ניתן לשוב ולשאול פריט מסוים עד שלוש פעמים בשבוע, או לחילופין, לשלושה ימים (שני לילות) ברציפות, באישור מיוחד.
14. יש להחזיר את כל הציוד למחרת, עד השעה 10:00. אם שעת ההחזרה אינה נוחה יש לבקש מהמחסנאי בקשת הארכה בזמן השאלת הציוד.
איחור בהחזרת הציוד יגרור קנס בסך 2 ₪ לפריט לכל יום איחור.
במידה והציוד הנלקח הוא ציוד ייעודי (סטודיו: פלאשים, מצלמות פורמט בינוני, מצלמות 4/5 וכל האביזרים הנלווים אליהם) יש להחזיר עד השעה 09:00. כל איחור בהחזרת הציוד הייעודי יגרור קנס בסך 35 ₪ לפריט לכל יום איחור ולא יעלה על 150 ₪.
15. בעת החזרת הציוד – יש לחכות ליד הציוד עד גמר הזיכוי על כל הפריטים. באחריות הסטודנט לבדוק ולוודא שכל הציוד הרשום על שמו הוחזר וכי הסטודנט זוכה על כל הציוד.
16. סטודנט שהחזיר ציוד שאינו תקין (לקוי, שבור ו/או פגום) חייב להודיע על כך למחסנאי. במידה והסטודנט לא הודיע על כך למחסנאים בעת החזרת הציוד – תחסם בפניו האפשרות לשאול ציוד, עד שיתוקן הציוד ועלות הנזק כמפורט בסעיפים 19-17 להלן תשולם ע"י הסטודנט.
17. סטודנט אשר יחזיר ציוד שאינו תקין וידווח למחסנאי בעת החזרתו, לא יחסם עד שבוע לאחר שהמחסן יודיע לו את מחיר הנזק והתיקון.
18. סטודנט יחויב בתשלום במלוא עלות התיקון של ציוד שניזוק בזמן בו היה הציוד ברשותו. יש אפשרות לגשת לוועדת קנסות.
19. במקרה של אובדן ציוד או גרימת נזק שאינו בר תיקון, ישלם הסטודנט את מחיר עלות הציוד. במקרה בו לא יימצא ציוד זהה, יירכש ציוד חלופי, דומה ככל האפשר.
20. כל סטודנט יכול להיעזר במחשב, הנמצא מחוץ למחסן, על מנת לבדוק  איזה ציוד רשום על שמו.

נוהל הזמנת ציוד לסוף שבוע דרך האינטרנט

הזמנות לסוף השבוע יתבצעו דרך אתר האינטרנט של בצלאל בלבד. 
דף ההזמנות באתר יפתח בכל יום ג', השעה תפורסם בהמשך.
הכניסה למערכת תתבצע עם אותם שם וסיסמה שקיבלתם והמשמשים לכניסה למסוף הסטודנטים.

בשלב הראשוני :
תינתן עדיפות לסטודנטים בשנה ד' ומעלה ותואר שני. סטודנטים אלה יוכלו לבצע הזמנתם החל מהשעה 13:00 ועד השעה 15:00 (שעות סופיות יפורסמו עם פתיחת שנה"ל) .
 
בשלב השני :
החל מהשעה 17:00 ואילך, סטודנטים מכל השנים יוכלו להזמין ציוד באמצעות האתר עד לגמר הציוד.
על הסטודנט להיכנס לאתר ביום ההזמנה, לאחר השעה 19:00, על מנת לבדוק כי ההזמנה אושרה. (שעות סופיות יפורסמו עם פתיחת שנה"ל) . 
 
ועדת שיפוי נזקים וקנסות:
ועדת שיפוי נזקים וקנסות עוסקת בערעורים בנושא: קנס חניה, איחור או אי החזרת ספרים לספריה, קנס איחור בהחזרת ציוד למחסן מרכזי ונזק לציוד המושאל מהאקדמיה וקנסות נוספים. נוהל הגשת הערעור מפורסם באתר בצלאל.
הרכב הועדה: מנהל סדנאות, בטיחות וביטחון, דקנית הסטודנטים, מנהל מחסנים ונציג סטודנטים. במידת הצורך, תתכנס ועדה רחבה יותר הכוללת בנוסף את סמנכ"ל, כספים ומנהל וחשב האקדמיה.