site specific – יצירה בצילום תלוית מקום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

site specific – יצירה בצילום תלוית מקום

קוד
54633
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

במסגרת הקורס נערוך היכרות מעמיקה עם המושג ״סייט ספסיפיק״. נבחן את טווח הגישות והמוטיבציות השונות דרכן ״מגיבים״ ויוצרים עבודות שהן תלויות חלל קונקרטי - החל מעבודות שנעות סביב מטענים היסטוריים/תרבותיים וכלה בעבודות המתייחסות לתנאים הגיאוגרפים/ארכיטקטונים של החלל, כמו גם ההיבטים האישיים שחלל עשוי לשאת. כל חומר וסוג עבודה רלוונטי לקורס, תוך שימת דגש מיוחד על הדיאלוג המתקיים בינן לבין האתר בו הם מוצגים. בתחילת הסמסטר יינתן לסטודנטים חלל ספציפי שנמצא בירושלים, כזה שאינו מתפקד כ״קוביה לבנה״ ואינו משמש כחלל תצוגה. חלל זה ישמש כמצע, עוגן אליו יתבקשו להגיב. בסיום הקורס נערוך אירוע פתיחה חגיגי בחלל, בו יוצגו תוצרי השיעור. מעבר להיכרות עם המושג ״עבודה תלוית מקום״, בכוונת הקורס להקנות כלים להתנסות ״בעבודת שטח״ קבוצתית, בלוגיסטיקות ופרקטיקות שקשורות בהקמת תערוכה. הקורס ישלב דיונים תיאורטיים לצד עבודה מעשית. השתתפות פעילה בשיעורים, קריאה והצגת עבודות נכללים בחובות הקורס.