וידאו במזרח התיכון – סדנת וידאו-ארט מקומית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

וידאו במזרח התיכון – סדנת וידאו-ארט מקומית

קוד
84502
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יתקיים במתכונת של סדנה תאורטית ומעשית, המתמקד בפרקטיקום של אמנות עכשווית תוך בחינה של אמנים פעילים ומוסדות תרבות במזרח התיכון וצפון אפריקה, תוך מתן דגש עיקרי על עשייה אמנותית בתחום הוידאו והמיצב באזורנו.

הקורס יבחן באופן ביקורתי את תפקיד התרבות בתקופה של קונפליקט וגלובליזציה, ואת מעמדה של היצירה האמנותית העכשווית כמשקפת תהליכים היסטוריים, מייצרת הקשרים בין העבר להווה, ואף מעצבת נראטיבים חלופיים בעידן של תהפוכות פוליטיות, אי-שקט חברתי, אקטיביזם פוליטי וחוסר וודאות אזורי.

בהקשרים אלו, נבחן את גוף עבודותיהם של אמני וידאו ומיצב בולטים, לצד צמיחתם של מוסדות תרבות אלטרנטיביים ומגזינים עכשוויים שונים במזרח התיכון שמייצרים חלופות אמנות ביקורתיות. כמו כן, נתוודע לטקסטים עכשוויים מהעולם הערבי - דרכם נלמד על ההקשרים ההיסטוריים של הייצור התרבותי כתוספת חשובה לדיון העכשווי בתפקידה של התרבות בעולם ערבי. הקורס יתבסס בין היתר על ספרו של הכותב והאמן ג’לאל תאופיק : The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing Disaster , על ספריו של Anthony Downey הבוחנים את התרבות החזותית במזרח התיכון בעשורים האחרונים. ועל האנתולוגיה של קבוצת אטלס, Scratching on Things I Could Disavow: Some Essays from the Atlas Group Project / Walid Raad.