פרויקט גמר תקשח | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרויקט גמר תקשח

קוד
2123456
שעות אקדמיות
45
נ"ז
12
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00