אשכול הנחיה תלת - 2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים