לפרק את הקוד הקולנועי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

לפרק את הקוד הקולנועי

קוד
97000193
שעות אקדמיות
45
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס ימוקם בקו התפר שבין קולנוע לאמנות ויעסוק באותם יוצרים ויצירות אשר הביאו לפירוקו והרכבתו מחדש של הקוד הקולנועי כדרך ביטוי ויצירה. חלקו הראשון של הקורס יעסוק במספר יוצרים מכוננים מלפני עידן הוידאו אשר השפיעו ושינו את השיח והשפה הקולנועית. לכל יוצר יוקדש מקבץ של 2-3 שעורים במהלכם תנותח יצירתו והרעיונות מרכזים בה.המקבץ יכלול צפיה בחלקים גדולים מסרטיו של היוצר ובמקרים מסויימים גם צפיה בסרט מלא. לסיכום כל פרק יידרשו הסטודנטים לייצר עבודת וידאו המתכתבת/ מגיבה/ מושפעת מאותו יוצר. הסימסטר השני ימשיך באותה מתקונת רק באופן מהודק יותר. היוצרים יהיו מתקופה עכשוית יותר. דגש יושם על יוצרי ויצירות וידאו אשר עסקו בפירוקו והרכבתו מחדש של הקוד הקולנוע. כל שעור יוקדש ליוצר אחד.