הפקה וליווי פרויקטים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הפקה וליווי פרויקטים

קוד
7900111
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק בתכנון ראשוני של סרט אנימציה, משלב הרעיון עד להקרנה. בקדם הפקה,הפקה ופוסט הפקה. בבחירת טכניקת אנימציה מתאימה והאפשרויות העומדות בפני היוצר. בבנית תקציב ומקורות מימון. בתכנון לוח זמנים. בחלוקת תפקידים בפרויקט. בנית צוות קריאטיבי ראשוני ומשני. בחירת אנשי מקצוע חיצוניים. בפס הקול על מרכיביו השונים. בגימור הסרט וקרדיטים.