תסריט | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תסריט

קוד
7900201
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים באופן מעשי עם שלבי החשיבה והפיתוח של סיפור לתסריט. הסטודנטים יתחילו את התהליך משלבי החיפוש אחר רעיון ומקורות השראה, דרך פיתוח העלילה, הדמויות, המקום וה "עולם". ירכשו כלים בסיסיים ומתקדמים בכתיבת התסריט ועד לכתיבת תסריט שלם. השיעור יתבסס ברובו על סדנה מעשית בכיתה – תרגילי כתיבה עצמאיים ובקבוצות וכן על ניתוח, ביקורת וחשיבה קבוצתית.