יסודות הקולנוע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

יסודות הקולנוע

קוד
7900106
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

נבחן ונתרגל את מכלול המרכיבים של השפה הקולנועית, וארגונם למבנים תמטיים וצורניים בעבודותיהם של מיטב היוצרים בכל הזמנים. בסיום, נעסוק במארג המורכב של יחסי חלל וזמן, מציאות ופנטזיה, סובייקטיביות ו"אמת".