יומן | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יומן

קוד
7900300
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

סטודיו ג' הינו קורס מרכזי חובה לשנה ג‘ המהווה סטודיו למחקר ויצירה של חומרים מצולמים בווידאו מחיי היום יום באופן רצוף ולאורך כל השנה. החומרים המצולמים בשילוב אפשרי של חומרי ארכיון אישי או ציבורי יערכו ויקובצו לרצף יומני שלם. הסטודיו שואף לחדד את נקודת המבט האישית של היוצר אל סביבתו, לעודד ולאתגר צילום יום יומי תיעודי או לחילופין רישום ואיור תיעודי המתיימר לנסח שפה חדשה וכתב יד אישי וייחודי. היומן המצולם בווידאו או זה הנוצר באמצעות אנימציה מהווה עדות ותיעוד אישי ויצירתי למתרחש סביבנו בזמן ובמקום נתון המשותף לכל הסטודנטים בסדנא וייערך לכדי רצף יומני בעל משמעות חברתית תרבותית ובמבנה מקורי שונה ומאתגר. יומן המתיימר להפוך ברבות הימים למסמך היסטורי ארכיוני מוקרן, כזה המספר סיפור של יחיד בתוך חברה. אותה חברה המספרת את סיפורה בפרספקטיבה היסטורית של זמן ומקום.