עיצוב דמות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב דמות

קוד
79450083
שעות אקדמיות
45
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מהווה קורס הכנה בסיסי לפיתוח מיומנויות יסוד הנדרשות לשלב הטרום-הפקה של סרט אנימציה. בחלקו הראשון של הקורס מוצגים עקרונות-יסוד לעיצוב דמות אנימטיבית, תוך שימוש בטכניקות ותפישות עולם מתחום האיור ופרישת יריעה היסטורית של דוגמאות להבהרת העקרונות הללו. כמו-כן מתרגלים התלמידים עיצוב ופיתוח של דמות אישית, כשהם מתחילים בדמות בסיסית פשוטה ועוברים בהמשך ליישומים מבוססי-טקסט ומורכבים של אותה דמות. בהמשך הקורס יעברו התלמידים לעיצוב של סידרת דמויות שתכלול גם עיצוב ראשוני של סביבה שבה מתקיימות ופועלות הדמויות.