שלדים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שלדים

קוד
79004031
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעניק לסטודנטים ידע בבניית שלדים לבובות stopmo וריגים, תחזוקתם ותפעולם על הסט. הסטודנטים יבצעו תרגילי הנפשה על מנת להכיר את סודות המקצוע.