אודות בצלאל > ציוני דרך

ציוני דרך

1903

פרופ' בוריס שץ, מראשי האקדמיה לאמנות בסופיה, בולגריה, מלהיב את תיאודור הרצל בתכניתו להקים בארץ ישראל בית ספר למלאכות האומנות. 

 

1905

ההחלטה על הקמת בצלאל מתקבלת בקונגרס הציוני השביעי בבאזל.

 

 

1906

פרופ' שץ מייסד בירושלים, ברחוב החבשים, את בצלאל כשמטרותיו: "הכשרת בני ירושלים למלאכת כפיים, גיבוש אומנות יהודית מקורית ותמיכה באומנים יהודיים, ומציאת ביטוי חזותי לעצמאות הרוחנית הלאומית הנכספת – עצמאות המבקשת לערוך סינתזה בין המסורת האומנותית האירופית והמסורת העיצובית היהודית במזרח ובמערב, ולשלבה עם תרבותה המקומית של ארץ ישראל".

1908

בצלאל עובר לבנייניו החדשים ברחוב שמואל הנגיד של היום. נפתחו בו מחלקות חדשות, והיקף פעולתו הורחב.

1914

בצלאל היה לסיפור הצלחה כביר עד שמלחמת העולם הראשונה ניתקה אותו מהוועד המנהל שלו היושב בברלין ומקהל צרכניו ותומכיו באירופה. בשנה זו התחילו המשברים הפוליטיים, הכלכליים והניהוליים לפקוד את המוסד.

1917 

לקראת כניסת האנגלים לירושלים, בית הספר נסגר, ושץ הוגלה לדמשק (ומאוחר יותר לטבריה ולצפת) בשל החלטת הטורקים להרחיק את כל אלה שהיו עשויים לשמש כגיס חמישי. משבר קשה לבצלאל עד לתפנית שחלה עם כניסתו של גנרל אלנבי לירושלים בסוף שנה זו.

1919-1918

שץ חוזר מהגלות ובית הספר נפתח מחדש.

1923

אלברט איינשטיין ביקר בבצלאל במסגרת ביקורו במוסדות חינוך שונים.

1929

בצלאל – בית המדרש למלאכת האומנות, נסגר זמנית בשל קשיים כספיים. שץ יצא לחו"ל לשם גיוס כספים עבור המוסד.

1932

שץ נפטר בארצות-הברית במסעו עם תערוכה נודדת של עבודות בצלאל.

1935

הוועד בברלין פתח מחדש את "בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות" ובראשו אומן ההדפס מברלין, יוסף בודקו. חלק גדול מהמורים היו יוצאי גרמניה עם השפעה ניכרת של ה"באוהאוס". הדגש בבצלאל הושם על לימודי הטיפוגרפיה, הגרפיקה והאומנות השימושית, כביטוי לצרכים ולהתפתחות הכלכלית-חברתית של אותן שנים.

1940

בודקו נפטר ובמקומו התמנה מקס ברונשטיין, הלא הוא האמן מרדכי ארדון, שלמד בבית הספר של הבאוהאוס והיה מורה בבית ספרו של יוהן איטן. מלחמת העולם השנייה הביאה עמה קשיים קיומיים חמורים.

1946

ההסתדרות העולמית של נשים ציוניות – ויצ"ו, קיבלה את המוסד תחת חסותה במימון 50% מתקציבו.

 

1947

עם תום מלחמת העולם השנייה הגיעו לבצלאל החדש חומרים כגון הפשתן הטבעי אשר קודם לכן נבצר מהשיגם. בגמר המלחמה הגיעו עוד ועוד תלמידים; מספר התלמידים במוסד עבר לראשונה את המאה והגיע ל-103. בין התלמידים החדשים היוו גם ניצולי מחנות ההשמדה באירופה.

1948

עם תום מלחמת השחרור והקמתה של מדינת ישראל, השתלבות בית הספר במשימות הלאומיות נתפסה כתרומה למדינה החדשה. הוראת אמנות ואומנות כנושא בכלל בתי הספר זוכה להערכה רבה יותר מבעבר. בצלאל החדש רואה לעצמו חובה להרחיב את שיעורי האמנויות היפות ולהיות לאקדמיה לאמנות של ישראל.

1952

ארדון עזב את בצלאל ובמקומו התמנה הפסל זאב בן-צבי. ממשלת ישראל, המודעת לחשיבותו ההיסטורית ולתפקידו הייחודי של בצלאל, התחילה להשתתף במימונו. את מקומו של בן-צבי תפס לאחר שנה יעקב שטיינהרדט ולאחריו ירחמיאל שכטר, יצחק אשהיים ופליקס דרנל.

1955

לקראת 1955 הוכרזה האקדמיה "בצלאל החדש" כ"אקדמיה לאמנות". במקום למדו כבר למעלה ממאתיים תלמידים, וגם המבנה הורחב וגדל.

1958

פרס ישראל מוענק לאקדמיה בצלאל בחגיגות העשור למדינת ישראל.

1965

דן הופנר התמנה למנהל בצלאל ופעל באינטנסיביות לשינוי מעמדו המשפטי, הכספי והאקדמי של המוסד. בשנה זו התחיל להתגבש המבנה המחלקתי במתכונתו הנוכחית.
1966

הוקמה המחלקה לאמנות.

1968

ועדת השרים לענייני כלכלה החליטה להפוך את בצלאל לחברה ממשלתית. שר החינוך והתרבות ושר האוצר ממנים את חברי הוועד המנהל.

1969

שר החינוך והתרבות מינה ועדה בראשותו של פרופ' חנני מהטכניון. ועדה זו המליצה לפני המועצה להשכלה גבוהה: "לאחוז באמצעים על-מנת להעלות את בית הספר בצלאל לרמה של מוסד להשכלה גבוהה". המועצה להשכלה גבוהה אימצה את המלצות הוועדה, מינתה ועדת מנויים ותכניות לימוד בראשותו של פרופ' דנציגר, ושם המוסד שונה ל"בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב". 

בשנות השבעים המוקדמות הוקמה היחידה ללימודי אנימציה, בראשות יצחק יורש. התוכנית היחידה בארץ שהעמידה לרשות הסטודנטים את האפשרות וההזדמנות ליצירת אנימציה.

1973

ועדת דנציגר המליצה לפני הוועדה להעניק לבצלאל מעמד של בית ספר גבוה ולקדם את ההכרה האקדמית בו.

1975

ועדה בראשות פרופ' עזריאל אביתר המליצה להעניק תואר "בוגר באמנות" במחלקות לאמנות, צורפות וקדרות ו"בוגר בעיצוב" במחלקות לעיצוב גרפי, עיצוב סביבתי ותעשייתי. נשלם תהליך האקדמיזציה של בצלאל והפיכתו מבית ספר למלאכת כפיים למוסד להשכלה גבוהה. המועצה להשכלה גבוהה קיבלה על עצמה את הטיפול התקציבי במוסד.

1979

פרופ' דן הופנר סיים את תפקידו בבצלאל ובמקומו נבחר רן שחורי. הסתיים החלק הראשון בגיבוש התקנון האקדמי של המוסד בהנחיית הוועדה המלווה מטעם המועצה להשכלה גבוהה בראשותו של פרופ' רוברט וורמן.

1981

הוגשה בקשה להכרה בלימודי תואר ראשון במחלקה לצילום. הוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' מנספלד הגישה המלצה חיובית.

1982

נחתם חוזה עם האוניברסיטה העברית בירושלים והמועצה להשכלה גבוהה בדבר בניית בניין בשטח קמפוס הר הצופים עבור בצלאל. החלה עבודת התכנון המפורטת.
1983

אושרה הפרדת המחלקה לעיצוב סביבתי ותעשייתי לשתי מחלקות עצמאיות. הוגשה בקשה להענקת תואר מקצועי בארכיטקטורה במחלקה לעיצוב סביבתי. ועדת השרים לענייני כלכלה החליטה להעביר את פעולותיה, נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה של האקדמיה בצלאל ממעמד של חברה ממשלתית לעמותה המפעילה מוסד להשכלה גבוהה. עמותת בצלאל נרשמה כחוק.

1984

ועדה בראשות פרופ' אריה שחר מהאוניברסיטה העברית החלה לבדוק את נושא ההכרה למסלול ארכיטקטורה.

1985

החלו עבודות השיפוצים בבניין ע"ש ווילר בהר הצופים.

1986

שלוש מחלקות: עיצוב סביבתי, צורפות וצילום, החלו את לימודיהן הסדירים בהר הצופים בראשית שנת הלימודים. כמו-כן הועברו לבניין החדש המזכירות האקדמית, הלימודים העיוניים ומשרדי הדקן ואיגוד הסטודנטים.

1987

גמר תכנון ותחילת עבודות הבנייה של האגף החדש ע"ש סוויג בבניין בצלאל.

1990

כל מחלקות האקדמיה ומנהלתה עברו לקמפוס החדש בהר הצופים. המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת שנה א' מדי שנה במחלקה לצילום (בעבר נפתחו הלימודים אחת לשנתיים).


1991

המועצה להשכלה גבוהה החליטה להתיר לבצלאל הענקת תואר בוגר בארכיטקטורה למי שיסיים חמש שנות לימוד בתכנית שראשיתה בשנת תשנ"ג (1992-93).
פרופ' רן שחורי סיים את תפקידו כראש האקדמיה וד”ר רן ספוז'ניק נבחר לתפקיד.

1992

במהלך השלוש שנים הבאות נפתח בבניין ההסטורי שברחוב בצלאל, מרכז פעילות חדש ללימודי תעודה ותערוכות בניהולה של ציונה שמשי.

1993

לראשונה בבצלאל, הוענקו תעודות תואר ראשון בארכיטקטורה למסיימי תכנית הלימודים במחלקה החדשה.

1994

סנאט האקדמיה החליט לצרף את היחידה לווידאו כמסלול לימודים במחלקה לצילום.

1995

בצלאל והאוניברסיטה העברית החליטו לפתוח תכנית לימודים משותפת לתואר שני M.F.A במחלקה לעיצוב גרפי. נחנכה גלריית רפאל פרנק, וחדר הסגל ע"ש מיכאל רוזנר נפתח לכלל חברי הסגל בבצלאל. הסתיימה בניית הספרייה, ספריית השקופיות והאגף החדש של בית הספר לארכיטקטורה ע"ש ג'ק ד' ווילר.

1996

בצלאל חוגגת 90 שנה. בינואר נפתחה תערוכת "ערי בירה עתיקות" במוזיאון ארצות המקרא פרי שיתוף פעולה עם המחלקה לארכיטקטורה. במרץ התנהלו סדנה וכנס בינלאומי במחלקה לארכיטקטורה בנושא "ירושלים - אוטופיה וחיי יום-יום". במאי נפתח היריד הבינלאומי ליודאיקה בהשתתפות המחלקה לצורפות והמחלקה לעיצוב קרמי. ביוני נחנכה תערוכת מוצרי יודאיקה, פרי שיתוף פעולה בין חברת "רוזנטל" והמחלקה לעיצוב קרמי, ובמצודה שבמגדל דוד נערכה תצוגת אופנה בה הוצגו בגדי ים ואביזרי גוף, פרי שיתוף הפעולה בין חברת "גוטקס" והמחלקה לצורפות.
במעמד חבר הנאמנים נקראת המחלקה לאמנות ע"ש בלאנש ורומי שפירו ובבניין ההיסטורי של בצלאל נפתחת תערוכת עבודותיו של פרופ' דן הופנר – ראש האקדמיה בשנים 1979-1964.

1997

לראשונה פותחת האקדמיה תכנית ללימודי המשך באמנות הנקראת "תכנית בצלאל לאמנים צעירים". הלימודים מתקיימים בבניין בצלאל בעיר, החוזר להוות מרכז לפעילות אקדמית יוצרת.

1998

במסגרת חגיגות חמישים שנה למדינת ישראל פותחת האקדמיה את תערוכת "רצף ותמורה", שאצר ועיצב מולי בן ששון, המציגה 92 שנות יודאיקה בבצלאל, במרכז הקונגרסים שבבנייני האומה.

1999

בתום שנת תצוגה בתל-אביב ובירושלים החלה התערוכה "רצף ותמורה" את מסעה בחו"ל, ובחודש יולי נפתחה התצוגה לקהל במוזיאון היהודי שבווינה.
קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד החליטה לתמוך במגמות ההתפתחות של המחלקה לתקשורת חזותית ומעתה ואילך תקרא המחלקה: "המחלקה לתקשורת חזותית על שם קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד".

2000

סנאט האקדמיה מאשר את תכניות לימודי התואר השני במחלקה לארכיטקטורה ובמחלקה לעיצוב תעשייתי ואלו הוגשו למועצה להשכלה גבוהה.
החל השלב הראשון בשיקומו של בניין בצלאל בעיר והתאמתו עבור המחלקה לארכיטקטורה החוזרת אל לב המרקם העירוני עם פתיחת שנת הלימודים תשס"א.

2001

נפתחה שלוחת בצלאל בתל-אביב הכוללת גלריה לימודית. מתקיימים בה לימודי התואר השני ולימודי ההמשך של המחלקה לאמנות והמחלקה לצילום.

2002

חבר הנאמנים מאמץ את המלצות הוועדה בראשותו של ד"ר דן רונן לשינוי המבנה האקדמי-מנהלי של בצלאל וקובע את "תקנון העמותה" החדש.
המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את בקשת בצלאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני באמנויות
(M.F.A) בשיתוף האוניברסיטה העברית, ותואר שני בעיצוב תעשייתי (M.Des).

2003

לראשונה נפתחו לימודי תואר שני באמנויות (M.F.A), ותואר שני בעיצוב תעשייתי (M.Des).
סנאט בצלאל אישר את פתיחת מסלול האופנה במחלקה לצורפות החל משנת תשס"ד, ואת הקמת היחידה לקולנוע, וידאו וניו-מדיה, המתחילה תכנית לימודי תעודה בת ארבע שנים החל משנת תשס"ד.
תכנית "פר"חי בצלאל" יוצאת לדרך בשיתוף אגף שח"ר שבמשרד החינוך, עיריית ירושלים ופר"ח. עיקרי התכנית שהחלה בשנת תשס"ד, הוא שילוב ילדים מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים שבירושלים בלימודי בוקר ובלימודי אחר הצהריים בבצלאל. בצלאל פותחת סדנאות נוספות ואת הגלריה לעיצוב ברחוב אבולעפיה בתל-אביב.
ד"ר רן ספוז'ניק מסיים את תפקידו בבצלאל.
פרופ' ארנון צוקרמן נבחר לתפקיד נשיא בצלאל החל משנת הלימודים תשס"ד.

2004
אהרן דוברת מתמנה לתפקיד יו"ר חבר נאמנים.
עו"ד צבי ברק מתמנה לתפקיד יו"ר הועד המנהל.
ד"ר יערה בר-און מתמנה לתפקיד המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.
תכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי (M.Des) אושרה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. מחזור ראשון של התואר השני סיים את לימודיו.
תערוכת בוגרי התואר השני באמנויות ולימודי ההמשך התקיימה בתל-אביב וזכתה להדים רבים.
לראשונה הוכנה תכנית ייחודית של קורסים רב-מחלקתיים לשנים מתקדמות.
החל שיפוץ המבנה ההיסטורי במרכז העיר, שיהיה מוכן לקליטת המחלקה לארכיטקטורה במהלך שנת הלימודים תשס"ו.

2005
תכנית התואר השני באמנויות (M.F.A) בשיתוף האוניברסיטה העברית אושרה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. מחזור ראשון של התואר השני באמנויות סיים את לימודיו.
הופעלה תכנית הקורסים הרב-מחלקתיים, לראשונה בתשס"ה.
בוועד המנהל התקבלה החלטה על מעבר בצלאל מהר הצופים בחזרה למרכז העיר. ועדת שרים לענייני ירושלים אישרה הקצאת שטח במגרש הרוסים המיועד לחזרת בצלאל למרכז ירושלים.
נערך הכנס הראשון של היחידה להיסטוריה ותאוריה: תיאוריה ופרקטיקה: קווים מקבילים


2006: שנת המאה לייסוד בצלאל
4 בינואר 2006 – פתיחת אירועי שנת המאה במעמד נשיא המדינה, מ"מ ראש הממשלה וראש עירית ירושלים ופתיחת התערוכה על פרופ' בוריס ש"ץ – מייסד בצלאל, במוזיאון ישראל, ירושלים.
ינואר - תערוכה של 18 מעצבים תעשייתיים מבצלאל במוזיאון הלאומי האמריקאי לעיצוב, "קופר- היואיט" בניו- יורק, ארה"ב.
ל"ג בעומר תשס"ו – יום הולדת המאה לייסוד בצלאל. חידוש מסורת אות "יקיר בצלאל" וטקס הענקת תעודות במשכן נשיא המדינה ליקירי בצלאל בשנת המאה: מר מורטון מנדל, גב' מרסלה ברנר, פרופ' ארטור גולדרייך, פרופ' מיכה אולמן, גב' רבקה סקר, מר משה גרשוני. תערוכת היודאיקה "רצף ותמורה": 100 שנות יודאיקה בבצלאל, מתארחת בבית הנשיא.
השקת הספר "בצלאל 100": אלפי דימויים המתארים את תולדות בצלאל 1906-2006, במימון מפעל הפיס ובעריכת ד"ר גדעון עפרת ודוד טרטקובר.
אפריל - הכנס השנתי השני של הי"ת: הלם היפה, התקיים.
29 ביוני - כנס ראשון של בוגרי בצלאל לדורותיהם התקיים באמפיתאטרון הר הצופים בהשתתפות למעלה מ3,000 בוגרים.
18 ביולי -8 באוגוסט - "בצלאל 100 / טרמינל 1" אוצר ומפיק התערוכה: פרופ' דודו מזח - תערוכת סוף שנה חגיגית של בצלאל בטרמינל 1 בנתב"ג התפרסה על פני 15,000 מ"ר בשתי קומות הטרמינל והציגה אלפי עבודות של למעלה מ 400 בוגרים וסטודנטים. 75,000 מבקרים בקרו בתערוכה, שבמסגרתה התקיימה גם תערוכת תכנית התואר השני באמנויות (MFA) של בצלאל, שארחה 52 בוגרי תואר שני מ-14 בתי ספר מובילים בעולם: "טובין להצהרה" (goods to declare).
ספטמבר- עם הפנים לקהילה: מאות תלמידי תיכון מ- 10 בתי ספר תיכוניים בישובים מרוחקים התארחו בבצלאל בעשרה ימים של סדנאות רב-תחומיות, בהנחיית סטודנטים במסגרת התכנית פרח"י בצלאל, במטרה לעודד תלמידים להגיע לבצלאל בעתיד כסטודנטים.
18 באוקטובר- גמר השיפוץ וחנוכת המבנה ההיסטורי של בצלאל במרכז ירושלים, משכנה של המחלקה לארכיטקטורה.
17-19 בדצמבר - נעילת אירועי המאה בכנס הבינלאומי "מראות הרוח: מבטים חדשים על ירושלים", בהשתתפות יוצרים מכל תחומי התרבות מהארץ והעולם. בין השאר: האמנים צדוק בן דוד ומיכה אולמן, המעצבים רון ארד ופר מולרופ, המשורר סלמן מצלחה, הסופר אהרון אפלפלד והצייר מאיר אפלפלד, החוקרים ניסים קלדרון ואביעד קליינברג.

אוגוסט 2006- יולי 2007 מכרז בינלאומי לארכיטקטים לתכנון קמפוס בצלאל החדש במגרש הרוסים. בשלב א', שהסתיים בפברואר 2007, הוגשו 188 הצעות, שליש מהארץ ושני שליש מ-33 ארצות. מתוך הצעות אלו בחרה ועדת השיפוט, בהרכב פרופ, ארכ' טושיקו מורי, פרופ', ארכ' משה ספדי, פרופ' חנוך גוטפוריינד, פרופ' ארנון צוקרמן, פרופ', ארכ' צבי אפרת, מר יפתח פורן חמש הצעות שעלו יחד עם ארבעה משרדים נוספים שהוזמנו להשתתף במכרז (שניים מהארץ ושניים מהעולם), לשלב ב' בתחרות. ביולי 2007 נבחר משרד הארכיטקטים הזוכה: Studio Architects

2007
התכנית העצמאית של בצלאל בתואר השני באמנויות (MFA) אושרה על ידי המל"ג ונפתחה לראשונה בתשס"ח הוגשה למל"ג התכנית לתואר שני (MA) תאוריה ומדיניות של האומנויות. התכנית לתואר ראשון באמנויות המסך (BFA)) אושרה על ידי המל"ג ותפתח בשנת תשס"ח. כתוספת לתכנית הקורסים הרב-מחלקתיים, נפתחה לראשונה בתשס"ח תכנית קורסים דו-מחלקתיים לשנה ג' (המיועדת לסטודנטים משתי מחלקות במשותף) ותכנית קורסי יסודות לשנה ב', המאפשרת לכל סטודנט לבחור קורס יסוד ממחלקה אחרת.
כנסים מרכזיים: סימפוזיון בינלאומי בנושא "Ph.D. by Practice" התקיים בהשתתפות שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר. כנס המרצים הנותן במה למרצי האקדמיה להציג את עבודתם בפני עמיתיהם נערך לראשונה בתשס"ז וייערך מדי שנה ביום הסטודנט. הכנס השנתי השלישי של הי"ת 'ימין שמאל ורוח הקודש: על אמנות, דת ופוליטיקה' התקיים ב-20 במאי, בהשתתפות פרופ' טום מיטשל מאוניברסיטת שיקגו; כנסים נוספים, שיתוף פעולה של היחידה להיסטוריה ותיאוריה עם המחלקות השונות בבצלאל: כנס אנימציה ישראלית היום בשיתוף עם היחידה לאנימציה,; כנס 'האות העברית' בשיתוף עם המחלקה לתקשורת חזותית; כנס 'החפץ הישראלי' בשיתוף עם המחלקה לעיצוב קרמי.

2008
אהרן דברת, יו"ר חבר הנאמנים נפטר בניו יורק לאחר מחלה קשה. תכנית החומש לפיתוח אקדמי (תשס"ט-תשע"ג) הוגשה למל"ג. במעמד חבר הנאמנים של האקדמיה הוענק התואר "יקיר בצלאל" לאוצר יונה פישר ולד"ר דוד פולונסקי, על תרומתם רבת השנים לבצלאל. פרופסור נחום טבת, ראש התכנית לתואר שני באמנויות זכה בפרס שר התרבות למפעל חיים. דוד פולונסקי, המנהל האמנותי והמאייר הראשי של הסרט "ואלס עם באשיר", ויוני גודמן, במאי האנימציה בסרט, זכו בפרס גלובוס הזהב בקטגורית הסרט הזר הטוב ביותר. בפסטיבל "בלקאנימה 2008" זכתה המחלקה לאמנויות המסך בתואר "בית הספר הטוב ביותר ללימודי אנימציה" והסרט "בטון" של אריאל בלינקו ומיכאל פאוסט זכה בפרס ראשון בקטגורית הבימוי באותו פסטיבל. רותו מודן זכתה בפרס אייזנר 2008 -לרומן הגרפי הטוב ביותר של השנה על ספרה EXIT WOUNDS. פרופ' צבי גולדשטיין זכה בפרס למפעל חיים 2008 בתחום האמנות הפלסטית מטעם משרד התרבות, עירית אבא זכתה בפרס 'אנדי' 2008 בתחום הקדרות, לנה דובינסקי זכתה בפרס בינלאומי Red Dot 2008 בקטגורית עיצוב קונספט וגיל מרקו שני זכה בפרס גוטסדינר 2008.
 
ILAN KAUFTHAL נבחר ליו"ר החדש של אגודת הידידים של בצלאל בניו-יורק. הוקמה יחידה חדשה לפיתוח משאבים בבצלאל, הכוללת את קשרי החוץ ויחסי הציבור. תכנית התואר השני באמנויות קיימה ביולי סדנה בינלאומית לבתי ספר לתואר שני מארה"ב ואירופה. בצלאל בקהילה: 10 פרויקטים למען הקהילה  הופעלו בשנה זו במסגרת הפעילות החברתית של בצלאל, ביניהם "חברות" בשיתוף בית החולים הדסה הר הצופים, בצלאל במזרח ירושלים (סילוואן).
מינויים: עדי שטרן נבחר לתפקיד ראש המחלקה לתקשורת חזותית. חיים פרנס נבחר לתפקיד ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי.
 
 
2009
התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני במחלקה לארכיטקטורה אושרה על ידי המל"ג ונפתחה לראשונה בשנת תש"ע.   שלושה ספרים יצאו השנה בהוצאת בצלאל: "סימנים בתקשורת חזותית" של פרופ' אבי אייזנשטיין, "חצרות אחוריות" בעריכת פרופ' עזרי טרזי ופרופ' יערה בר-און, "פרוטוקולאז'" בעריכתם של ד"ר בן ברוך בליך, ד"ר גל ונטורה, ד"ר נעמי המאירי-דן וד"ר דנה אריאלי הורוביץ.  בנוסף תורגם הספר "בצלאל 100" לאנגלית.תערוכות מרכזיות: "חרושת", תערוכת 25 בוגרי התואר שני באמנויות הוצגה השנה במתחם "התחנה" בתל אביב, בבניין טמפלרי מהמאה ה-19 אשר שימש כבית חרושת למרצפות.  לתערוכה הגיעו כ-7000 מבקרים. מחזור ה-100 הציג את פרויקטי הגמר בתערוכת סוף השנה, שבמסגרתה התקיים בפעם השנייה הארוע 10X10 בו הוצגו 10 הפרויקטים הנבחרים. התערוכה: "בצלאל: מירושלים לפריז" תוצג בספטמבר במוזיאון Orangerie du Senate  (גני לוקסמבורג, פריז), אוצר: יונה פישר. VISION – מחווה לפרופ' ארטור גולדרייך, אצר פרופ' דידי לין.

2010
התפרסם דו"ח הערכת האיכות של המחלקה לארכיטקטורה, שנערך על –ידי המל"ג באמצעות ועדת מומחים בינלאומית. הדו"ח החמיא לבצלאל על הישגיה והצביע על מעמדה של המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל כמובילה בארץ בגישתה האינטלקטואלית, החברתית והתרבותית. הוקם בית הספר לתארים מתקדמים הכולל את התכניות לתואר שני באמנויות, בעיצוב תעשייתי ובעיצוב אורבני. נפתח אתר חדש במרכז העיר ירושלים: "יפו 23", בבניין הדואר המרכזי, ובו גלריה, מרכז פעילות חדשני וניסיוני ליוצרים, וכן היחידה ללימודי חוץ של בצלאל. נחנך "מרכז הדיגום" ע"ש פולונסקי לפיתוח ממוחשב של מודלים באמצעות מדפסות תלת ממד. המרכז ישרת סטודנטים, מעצבים וחברות בתעשייה המקומית. פרס ע"ש אהרן דוברת ז"ל, יו"ר חבר הנאמנים של בצלאל, הוענק לראשונה במעמד חבר הנאמנים לסטודנט מצטיין. התקיים כנס בינלאומי רב משתתפים "רואים את הקולות" בשיתוף האקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים ובתמיכת האקדמיה הישראלית למדעים והמכון ללימודים מתקדמים. יצא לאור קובץ מאמרים שני: "הפרוטוקולאז'", של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה. בצלאל התקבלה כחברה בארגון  IACAD""  בארה"ב, המאגד עשרות אקדמיות לאמנות ועיצוב בצפון אמריקה.
מינויים: פרופ' דודו מזח נבחר לתפקיד ראש המחלקה לאמנויות המסך. אדר' יובל יסקי נבחר לראש המחלקה לארכיטקטורה. ד"ר רפאל זגורי אורלי נבחר לראש התכנית לתואר שני באמנויות.

תערוכות נבחרות: התערוכה הנודדת שהוצגה בפריז המשיכה דרכה לברלין ונפתחה באוניברסיטה לאמנות UDK , במעמד נשיאי המוסדות ושגריר ישראל בגרמניה. אוצר ממשיך: מולי בן-ששון. תערוכה בין-דורית, "התיבה", של המחלקה לאמנות התקיימה בבית "מאני" בתל-אביב בחסות בנק לאומי. במתחם "התחנה" בתל אביב נערכה תערוכה של המחלקה לתקשורת חזותית "איך מאיירים אהבה בארבע שפות", תערוכת סטודנטים בינלאומית לאיור ספרי ילדים בהשתתפות אקדמיות מובילות מדרום קוריאה, גרמניה ובולגריה. בגלריה של בצלאל  "סלמה 60" בתל-אביב התקיימה תערוכה בינלאומית "USA/MFA" של התואר השני באמנויות בשיתוף ארבע תכניות מובילות מקבילות בארצות הברית: ייל, קולומביה, USC והמכון לאמנות בשיקגו. בעקבות סמינר "ים המלח", שהיה למסורת שנתית במחלקה לעיצוב תעשייתי, נערכה במוזיאון ישראל תערוכה של שרפרפים שנעשו מחומרים מקומיים: "יושבים נמוך-רואים רחוק".

2011
המועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחת התכנית העיונית החדשה לתואר שני  במדיניות ותיאוריה של האומנויות (M.A. עם תזה). בראש התכנית יעמוד פרופסור מנחם ברינקר. התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בתחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה (ולבוגרי אוניברסיטה בתחומים אחרים לאחר לימודי השלמה) והיא ייחודית וראשונה מסוגה בארץ. התכנית  בעלת חשיבות עליונה לקידום המחקר בבצלאל. פריצת דרך זו תאפשר בעתיד פיתוח תכנית לתואר שלישי. התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני קיבלה את אישור המל"ג להסמכה. הועדה הבודקת של המל"ג אישרה את פתיחתה לא רק לארכיטקטים ואדריכלי נוף אלא גם לבוגרי גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה וכדומה. בצלאל בשיתוף האוניברסיטה העברית מציעה תכנית לסטודנטים שהתקבלו לחוג למדעי המחשב באוניברסיטה וגם לאחת מהמחלקות בבצלאל. כעשרים סטודנטים לומדים לקראת תואר ראשון במדעי המחשב ותואר ראשון בבצלאל, ויהיו חוד החנית בפיתוח פרויקטים חדשניים בתחומי העיצוב האינטראקטיבי והמדיות החדשות.
המל"ג אישר את ההסמכה לתכנית התואר הראשון באמנויות המסך. הצעה לתואר שני בתקשורת חזותית מוגשת למל"ג מעבדה בינתחומית של המחלקה לתקשורת חזותית והתכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי פיתחה פתרונות ויזואליים אינטראקטיביים לחברת GM ג'נרל מוטורס העולמית, במסגרת הסכם לפיתוח ממשק לנהג מכונית:  Window of Opportunit.
הביטוח הלאומי העניק לבצלאל מיליון שקל להקמת מרכז תמיכה ייחודי ללקויי למידה בתחומי האמנויות. בצלאל תוביל תחום חדש זה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
המל"ג אישר את מעבר קמפוס בצלאל למרכז העיר במגרש הרוסים.
אלי פטל נבחר לראש המחלקה לאמנות ויחל את כהונתו בשנת תשע"ב.

מיקי קרצמן, ראש המחלקה לצילום ופרופ' חנן לסקין מקים המחלקה לצילום זכו בפרס א.מ.ת לשנת 2011 בתחום התרבות והאמנות.  פרס א.מ.ת היוקרתי מוענק מדי שנה על הצטיינות והישגים אקדמאיים או מקצועיים בתחומי האמנות התרבות והמדע, שיש בהם תרומה מיוחדת לחברה. ראובן ברמן, בוגר ומרצה במחלקה לאמנות (1979 – 1994) זכה בפרס מפעל חיים באמנות הפלסטית של משרד התרבות והספורט 2011; בוגרי המחלקה לאמנויות המסך זכו בתחרות אסיף 2011 בקטגורית סרטי סטודנטים: במקום הראשון נטלי בטלהיים ושרון מיכאלי עם פרויקט הגמר הסרט Howl ; דודי רובין ודניאל ששון בציון לשבח עם פרויקט הגמר הסרט "לוף".

2012
האקדמיה בצלאל זכתה בפרס המועצה להשכלה גבוהה ע"ש שוש ברלינסקי שינפלד ז"ל למעורבות חברתית בקהילה. מנימוקי המל"ג: "האקדמיה הינה מוסד מוביל בנושא המעורבות החברתית בשנים האחרונות ומהווה דוגמא למעורבות האקדמיה בקהילה בכל הרמות והדרגים במוסד". דקנאט הסטודנטים הקים מרכז ייחודי להדרכה, תמיכה ומעורבות חברתית הנותן מענה למכלול צרכיו הלימודיים, הכלכליים והאישיים של הסטודנט. בנוסף, המרכז מפתח תוכניות אקדמיות המשלבות עשייה חברתית, פועל להנגשת בצלאל לאוכלוסיות שונות ומשמש כגוף ידע ומחקר אקדמי בתחומי לקויות למידה, קשיים נפשיים ויצירתיות. המל"ג אישר לראשונה בארץ פתיחת שלוחה חרדית אקדמית של בצלאל בשיתוף בית הספר הגבוה לאמנויות לציבור החרדי "אמן" בתחום האמנות והאדריכלות. בצלאל רואה חשיבות עליונה בהרחבת מעגל הלומדים בה לשכבות רחבות ומגוונות באוכלוסיה ביניהם האוכלוסייה החרדית.

נפתחה לראשונה התכנית  לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות עם תזה, המאפשרת לסטודנטים לבחור בין התמחות במגמת אוצרות להתמחות במגמת ביקורת האמנות. נחתם חוזה עם הרל"י להקמת מרכז מדיה דיגיטלית ועיצוב במתחם "הנסן" (בית המצורעים לשעבר) והחלה הפעלתו בקורסים לתואר ראשון ושני ובפעילות לקהל רחב, בניהולו של ד"ר מיכאל פינק. המרכז עוסק בטכנולוגיה ככלי ליצירתיות בעיצוב, מתוך ניסיון להיענות לאתגרים העמוקים הנגזרים מהקצב המסחרר של השינויים בעולם העכשווי, משלב תוכניות ללימודים מתקדמים ומעבדות המגשרות בין הדיסציפלינות של עיצוב, מדיה וטכנולוגיה, ומשתף פעולה עם בית הספר למדעי המחשב באוניברסיטה העברית.

אות יקירת בצלאל הוענק השנה לנורה אביעד ולאמנית מיכל רובנר. תערוכה נודדת - Bezalel on Tour – U.S.A - ברחבי ארה"ב מציגה את מיטב עבודות הגמר של כ-30 בוגרים מ-3 השנים האחרונות מהמחלקות השונות והתכניות לתואר שני. התערוכה הוצגה ב MICA בלטימור ובשיקאגו ותנדוד ל Corcoran Gallery בוושינגטון,  Maltz Museum בקליבלנד אוהיו וניו-יורק.
גלריה BAAD (גלרית בצלאל בת"א סלמה 60) במאי 2012 השיקה הגלריה את פרויקט ה- Reservoir: ארכיב עבודות של אמנים ישראליים. 400 עבודות מושאלות של אמנים מכל התחומים ישהו באוסף שנתיים ויהוו את ליבת הפרויקט הבא לאזן את המסחריות שהפכה ליסוד מרכזי באמנות העכשווית ובכך מונעת את השפעתה האפשרית של זו על החברה. גלרית בצלאל יפו 23 הציגה לאורך כל השנה תערוכות וקיימה במסגרתן כנסים. בין האירועים: "עולם אחר אפשרי" תערוכה בה הוצגו עשר עבודות וידאו חדשות אשר צולמו בישראל בשנה האחרונה; התערוכה "פורמט ולוגיה" בה הוצג אוסף נדיר של יותר ממאה מארזי מוסיקה שנאספו בחמש השנים האחרונות; וגם "תרבות אקלים", "מכונות לחיים" ו"כיתת אמן-קונצרט".

המחלקה לאמנויות המסך זכתה בפסטיבל הבינלאומי לסרטי אנימציה OTTAWA, קנדה כבית הספר הטוב ביותר ללימודי אנימציה לשנת 2011.  בוגרים רבים זכו במקומות הראשונים בפסטיבלים בארץ ובחו"ל ביניהם: מועמדות בפסטיבל קאן, תחרות אסיף 2011, פסטיבל הסרטים בחיפה, דוקאביב, פסטיבל הסטודנטים חיפה ופסטיבל האנימציה קורפו ייון.

בשנת 2011 בחרה ועדת חיפוש מטעם האקדמיה בצלאל את משרד האדריכלים היפאני SANAA, זוכי פרס פריצקר היוקרתי לשנת 2010 ומהמשרדים המובילים בעולם, בשיתוף עם המשרד הישראלי ניר-קוץ אדריכלים, לתכנון הקמפוס החדש של האקדמיה במגרש הרוסים שבמרכז העיר ירושלים. מעבר בצלאל חזרה למרכז העיר ההיסטורי הוא פרויקט הדגל של האקדמיה לשנים הקרובות. תכנון הבניין מתקדם והעיצוב שהוצע על ידי האדריכלים התקבל בהתלהבות על ידי האקדמיה ועיריית ירושלים. בשנה הקרובה מתוכנן סיום שלב התכנון המוקדם של הפרויקט, סיום תכנית בניין העיר למגרש ותחילת התכנון האדריכלי המפורט.

בין הכנסים הרבים שקיימה התכנית לתואר שני באמנויות, נציין את "האלביתי: הפסיכואנליזה פוגשת את האמנות"; "מציאות רבה מדי" – לרגל צאתו לאור של הספר בשם זה; "אמנות כסף וכח" –בשיתוף האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטים בישראל, במוזיאון תל אביב לאמנות; "מחשבת העבודות האחרונות" – על עבודתו של צבי גולדשטיין; כמו כן התקיימו הכנסים "מתווים לארכיטקטורה אזרחית" – יום עיון של המחלקה לארכיטקטורה; "כאן ועכשיו: על קולנוע תיעודי ישראלי" – יום עיון של המחלקה לאמנויות המסך אשר עסק בשאלות הנוגעות לנקודות ההשקה שבין קולנוע תיעודי לבין מאבקים לשינוי חברתי בעבר ובהווה; "סמינר ים  -  כמדי שנה עורכת המחלקה לעיצוב תעשייתי סמינר מחלקתי בנושא Low Techהמלח" במקום הנמוך ביותר בעולם.

משרד התרבות בחר באדריכלים דן הנדל וארז אלה, מרצים במחלקה לארכיטקטורה ובאוצרת מילנה גיצין-אדירם לייצג את ישראל בביאנלה לאדריכלות ה 13 שתיפתח בונציה בספטמבר 2012; גלעד רטמן, בוגר ומרצה במחלקה לאמנות נבחר לייצג את ישראל בביאנלה לאמנות בוונציה 2013; נועה רובין, מרצה בתכנית לתואר שני בעיצוב אורבני זכתה במענק של הקרן הלאומית למדע עם המחקר "ההיסטוריה של התכנון העירוני בפלסטינה 1927 – 1947"; מיה מוצ'בסקי פרנס, בוגרת ומרצה במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, זכתה בפרס אנדי לאמנויות; עילית אזולאי, מוסמכת התכנית לתואר שני באמנויות ומרצה במחלקה לצילום, זכתה בפרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי לשנת 2011; פרופ' נחום טבת, לשעבר ראש התכנית לתואר שני באמנויות  זכה בפרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול. אלעד קופלר, מוסמך תואר שני באמנויות, זכה בפרס רפפורט 2012 לאמן צעיר. ענת קוסטי בוגרת המחלקה לאמנויות המסך היתה מועמדת בפסטיבל קאן עם פרוייקט הגמר הסרט "בפתח ביתי". מעבדות בצלאל – חברה למחקר ופיתוח ביחד עם ארטור ברוטר בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי ועדו ברונו מנחה פרוייקט הגמר – שולחן נגד נזקי רעידות אדמה,  זכו עם הפרוייקט במקום השני בתחרות של CORE‏77 בקטגוריה של social impact. בוגרי המחלקה לארכיטקטורה אני בליצקי ותומר הררי זכו בפרס "פרחי המחר" ע"ש דוד עזריאלי; יעל אלקלעי בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית ורונית לוין דלגאדו ובגרת המחלקה לאמנות זכו במלגת פולברייט לתואר שני בארה"ב לשנים 2011 – 2013.

פרופ' ארנון צוקרמן מסיים השנה את כהונתו כנשיא האקדמיה בצלאל, לאחר שכיהן בתפקיד בתשע השנים האחרונות. פרופ' אווה אילוז נבחרה לתפקיד נשיאת בצלאל החל משנת הלימודים תשע"ג. פרופ' יערה בר-און מסיימת תפקידה כמשנה לנשיא האקדמיה וד"ר טל בן צבי מונתה למחליפתה.
ד"ר אורי ברטל מונה לראש המחלקה להיסטוריה ותיאוריה והגב' מיכל איתן לראש התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי.