רישום ממוחשב לקורסי בחירה (תעדוף)

רישום לקורסים לשנת הלימודים תש"פ בשיטת התעדוף
לסטודנטים בתוכניות התואר הראשון בשנים ב' – ה'

שלום רב,
 
ההרשמה למסגרות הבחירה מתבצעת באמצעות תוכנת התעדוף ומיועדת לסטודנטים הרשומים לתוכנית לימודים מלאה בשנת הלימודים תש"פ (כולל סטודנטים היוצאים לחילופים).
מנגנון התעדוף מבטיח שוויון והקצאה מיטבית של קורסים לסטודנטים.

קישורים :

לתוכנת התעדוף - שינויים במערכת יהיה ניתן לעשות החל מתאריך 23.10.19 בשעה 12:00  ועד 7.11.19 בשעה 10:00

רשימת קורסים לבחירה 

שנתון

תהליך שיבוץ תוצאות התעדוף הסתיים. ניתן לראות את השיבוצים דרך מסוף הסטודנטים והאפליקציה של בצלאל (ניתן להוריד את האפליקציה מחנויות הGoogel play  ו App store ).

*ייתכנו שינויים בהיצע ובשיבוץ הקורסים, בהתאם לשיקולי מערכת לקראת פתיחת כל סמסטר. הודעה על כך תשלח באופן פרטני בהתאם.

חשוב לציין, תכנת התעדוף פועלת במטרה להגיע לשביעות רצון מקסימאלית בהתבסס על בחירות הסטודנטים. יחד עם זאת, המכסות בקורסים מוגבלות ולא ניתן להיענות בחיוב לכל הבקשות. במידה וברצונכם להחליף קורס עליכם לפעול על פי ההנחיות המפורטות בהמשך.
לתשומת לבכם, סטודנטים שלא מילאו את טופס הרישום במלואו בתוכנת התעדוף, לא נקלטה בעבורם תכנית לימודים ועליהם לפעול כמי שלא השתתף בתעדוף כמפורט מטה.

באחריות הסטודנטים לבדוק את המערכת לשנת הלימודים תש"פ ולוודא שקיבלו את הקורסים הנדרשים במסגרת תכנית הלימודים שנקבעה.

קורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית והמקבץ הבין תחומי:
רישום מאוחר ושינויים בקורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית לסטודנטים בתכנית מלאה ‏יתבצעו בצורה ממוחשבת החל מתאריך 23.10.19 בשעה 12:00 (לא סופי) ועד 7.11.19 בשעה 10:00. קישור לתכנה יתפרסם בהמשך.
רישום לקורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית לסטודנטים בתכנית חלקית יתבצע החל מ 2.10.19 במזכירות המחלקה לתרבות חזותית וחומרית.
רישום לקורסי האנגלית יתבצע בהמשך ותתקבל על כך הודעה נפרדת.

קורסים מחלקתיים:
שינויים ברישום, רישום להשלמת חובות משנים קודמות, רישום מאוחר ורישום לסטודנטים בתכנית חלקית, יתבצעו במזכירויות המחלקות השונות בתאום עם רכזת המחלקה.
סטודנטים המעוניינים להירשם לקורסי המקבץ הבין תחומי במקום קורס במחלקה, נדרשים לפנות למזכירות האקדמית באמצעות מייל: academ@bezalel.ac.il. ההרשמה על בסיס מקום פנוי. החלפת הקורס בקורס מחלקתי מותנית באישור המחלקה.

רישום לקורסים ממחלקות אחרות
סטודנט רשאי להירשם לקורסים במחלקות אחרות במהלך לימודיו בבצלאל. קורסים אלו יכולים להיות בנוסף לתכנית הלימודים או במקום קורס בחירה במחלקה (מותנה באישור המחלקה של הסטודנט).
הרישום יתבצע על ידי פניה ישירה למחלקה הרלוונטית, על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה.

חילופי סטודנטים בירושלים "עיר. אקדמיה".
סטודנטים בבצלאל משנה ב' ואילך, בתכנית לימודים מלאה, רשאים ללמוד עד 4 נ"ז ללא תשלום באחד מהמוסדות הלוקחים חלק בפרויקט זה. הקורסים יוכרו כקורסי בחירה במחלקה או כקורסי בחירה בתרבות חזותית וחומרית וזאת בהתאם לתוכן הקורס ובאישור המחלקה הרלוונטית מראש. יוזמה זו הנה בחסות הרשות לפיתוח ירושלים, ונוצרה במטרה ליצור "קמפוס ירושלמי" ולאפשר לסטודנטים במוסדות השונים להשתתף בקורסי בחירה במוסדות לימוד בירושלים ובכך להרחיב את תחומי הידע המוצעים להם במוסד לימודיהם.
נוהלי רישום ורשימות הקורסים יתפרסמו באתר "עיר. אקדמיה" במהלך חודש אוקטובר.
 
לתשומת לבכם, תקופת הרישום והשינויים לקורסים מסתיימת ב 7.11.19. לאחר מועד זה לא יתבצעו שינויים במערכת.
אין להסתפק באישור מרצה להצטרפות לקורס שאינכם רשומים אליו ויש לפנות למזכירות הרלוונטית ולוודא כי ניתן להירשם לקורס המבוקש, וכן לוודא את הרישום בפועל במערכת.
סטודנטים שלא יהיו רשומים בפועל לקורס, לא יוכלו לקבל הכרה עבורו, גם אם נכחו וסיימו את מטלות הקורס בהצלחה.