רישום ממוחשב לקורסי בחירה (תעדוף)

רישום לקורסים לשנת הלימודים תש"פ בשיטת התעדוף
לסטודנטים בתוכניות התואר הראשון בשנים ב' – ה'

שלום רב,
 
ההרשמה למסגרות הבחירה מתבצעת באמצעות תוכנת התעדוף ומיועדת לסטודנטים הרשומים לתוכנית לימודים מלאה בשנת הלימודים תש"פ (כולל סטודנטים היוצאים לחילופים).
מנגנון התעדוף מבטיח שוויון והקצאה מיטבית של קורסים לסטודנטים.

קישורים :

לתוכנת התעדוף (הקישור ייפתח ב3 לספטמבר בשעה 11:00 בבוקר ויפעל עד 8 לספטמבר בחצות)

רשימת קורסים לבחירה 

שנתון

מועדים וסדרי ההרשמה:

• תקופת ההרשמה:
לתלמידי שנים ב' - ה': החל מה 03.09.19 בשעה 11:00 בבוקר ועד 08.09.19 בחצות.
המועד בו מתבצעת ההרשמה אינו משפיע על התעדוף (מקדימים אינם מקבלים עדיפות בשיבוץ). השיבוץ יתבצע רק לאחר סיום תקופת ההרשמה.

• תמיכה טכנית בתפעול ההרשמה ניתן לקבל בתקופת ההרשמה בימים ג', ד', ה', וא' בין השעות 9:00-15:30
בטלפון  שמספרו   02-5893224  או  בהגעה אישית לבצלאל בכיתת קיאקים בקומה 9
ניתן לפנות  בשאלות לדואל help@post.bezalel.ac.il

• כדי להשתתף במנגנון התעדוף יש למלא את טפסי הרישום במלואם. תלמידים שלא יירשמו או שישאירו טופס שאינו ממולא כראוי, לא ישתתפו בתעדוף ויהיה עליהם לפנות למחלקות השונות על מנת להירשם לקורסים על בסיס מקום פנוי.

• אין חובה להשלים את הרישום בבת אחת. אפשר להפסיק את הרישום לצרכי חשיבה והתייעצות באמצעות לחצן "יציאה זמנית" ולחזור להשלמת הזנת הפרטים מאוחר יותר.

• לחצן "סיום הרשמה" משגר את הטופס למאגר המידע של בצלאל ואין אפשרות לחזור אליו (במקרים מיוחדים ניתן לשחרר טופס סגור ע"י פנייה לתמיכה). טופס שמולא במלואו ייקלט בבצלאל גם אם לא לחצת על "סיום הרשמה" , אך מומלץ מאוד לבצע "סיום הרשמה" כדי לבדוק את תקינות הטופס.

• השיבוץ לקורסי חובה מתבצע על ידי רכזות המחלקה. ניתן לבדוק את השיבוץ בקישור "מערכת שעות" (תפריט ראשי) בתוכנת התעדוף.

• רישום לקורסים עבור חובות משנים קודמות נעשה על ידי רכזות המחלקה. במידה והתגלו אי-דיוקים יש לפנות מיד למזכירות המחלקה הרלוונטית.

• פתיחת הקורסים מותנת במינימום נרשמים.

• מערכת שעות הכוללת את קורסי החובה וקורסי הבחירה שהוקצו בתעדוף תפורסם במסוף הסטודנטים בתחילת חודש אוקטובר. באחריות הסטודנט לוודא כי נירשם בפועל לכל הקורסים הנדרשים באותה השנה ובכלל.


בהצלחה!

קישורים :

לתוכנת התעדוף (הקישור ייפתח ב3 לספטמבר בשעה 11:00 בבוקר ויפעל עד 8 לספטמבר בחצות)

רשימת קורסים לבחירה

שנתון