תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
97000111קטן זה יפהפרסוב אלעד, ד"רמקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
97000111קטן זה יפהקנטור רותימקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
1700651קלאסיקה מאוירת לילדים (במוזיאון ישראל ובבצלאל)גרנות אורנהבחירה גדהב'א' 09:30-11:001.0
9301628קראפט ועיצוב בתרבות חומרית עכשוויתזהבי ראובן, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9301628קראפט ועיצוב בתרבות חומרית עכשוויתזהבי ראובן, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
2700714קראפטיביזם באמצעות חשיבה עיצוביתקוניאק שרוןמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700714קראפטיביזם באמצעות חשיבה עיצוביתקינן חגיתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
9306663קריאה וכתיבה של שירהפימנטל דרור, ד"רסמינרא'א' 16:30-18:004.0
9306663קריאה וכתיבה של שירהפימנטל דרור, ד"רסמינרב'א' 16:30-18:004.0
2600834קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורהגינת עידו, אדר'שיטות מחקרא'ג' 18:00-19:302.0
2600834קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורהגינת עידו, אדר'שיטות מחקרא'ד' 14:00-15:302.0
2600834קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורהסאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר'שיטות מחקרא'א' 14:30-16:002.0
9306690רדיוס 100: מעצבים.ות, מחקר, קהילהוייץ יונה, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9306690רדיוס 100: מעצבים.ות, מחקר, קהילהוייץ יונה, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
9306687שיח אהבהרונאל יואב, ד"רסמינרב'א' 12:30-16:004.0
2600829שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנויות המסךאוטין פבלו, ד"רשיטות מחקרב'א' 10:30-12:002.0
2600829שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנויות המסךפישר תומרשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600830שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנותארונוב איגור, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600830שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנותבנינגה שרה, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600836שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב קרמי וזכוכפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרא'ב'2.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >