תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2800139תולדות הקרמיקהברושי נחמני מיכלא'ג' 08:30-10:001.0
2600811תיאוריות של הגוף הלבושטרגן יעלחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
9306697תרבות חומרית במדע או כיצד חומר מוליד רעיוןבן-זקן אבנר, פרופ'סמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306697תרבות חומרית במדע או כיצד חומר מוליד רעיוןבן-זקן אבנר, פרופ'סמינרב'א' 14:30-16:004.0
1700667תרבות חזותית של המדעבן-זקן אבנר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
1700667תרבות חזותית של המדעבן-זקן אבנר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1700675תרבות פופולרית בעולם הערבי: מוזיקה קולנוע אינטרנטשגיא ביזאוי אילבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
2700697תשוקה ויצירה: מבט ביקורתירונאל יואב, ד"רבחירה גדהב'א' 16:30-18:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15