תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2800141מבוא להיסטוריה של הצילוםבושי רועיא'א' 12:30-14:002.0
2800141מבוא להיסטוריה של הצילוםבושי רועיב'א' 12:30-14:002.0
2800143היסטוריה של העיצוב הגרפי בישראלאקסנפלד סתוב'א' 12:30-14:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותברטל אליה, דר'א'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותסלה אשר, פרופ'א'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רא'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רל
1.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רל
1.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתזהבי אהד, ד"רב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתשבי אורלי, דר'ב'א' 14:30-16:001.0
1100310אנגלית רמה בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית בסיסיב'א' 08:30-10:00.0
1100310אנגלית רמה בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית בסיסיב'ד' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'ה' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיל
.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיב'א' 08:30-10:00.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >