תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9401225הפיתוי החזותי: פרסום יפניברטל אורי, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9401225הפיתוי החזותי: פרסום יפניברטל אורי, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9306684הצופה והמסך - היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטייםבנימיני יצחק, ד"רסמינרא'א' 10:30-14:004.0
9400260הקניון: צריכה, מרחב, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400260הקניון: צריכה, מרחב, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9306694הרעיון של הבית: משפחה ואינטימיות בתרבות החזותקרייזברג מיכל, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9306694הרעיון של הבית: משפחה ואינטימיות בתרבות החזותקרייזברג מיכל, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
1700504זכויות יוצריםפרייס איילבחירה גדהא'א' 16:30-18:001.0
990007776חומר וחומרהאדם שניתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
990007776חומר וחומרהיודלביץ' שריתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
9306692יוצרים חוקרים יוצריםזהבי אהד, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:002.0
1700674יחסי יהודים וערבים בראי הקולנוע הערבישגיא ביזאוי אילבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
1700690יצירה בשולייםקידר הדסמקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
2700711כלכלה יצירתיתראובני יפעת, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
9306686כתיבה עכשווית על אמנות: תיאוריה וביקורתסתר שאול, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306686כתיבה עכשווית על אמנות: תיאוריה וביקורתסתר שאול, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
990007777כתרים, נזרים, וכיסויי ראש מדברייםסיטון אבימקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2700640להבין אנימציהפישר תומרחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
1700688להיות אחר.תפימנטל דרור, ד"רבחירהא'א' 12:30-14:001.0
1700688להיות אחר.תפימנטל דרור, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >