תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1800131אנתרופולוגיה ועיצוב תעשייתיוייץ יונה, ד"רא'א' 12:30-14:001.0
1230006ארגז כלים לעיצובגלוזמן יניבא'ד' 14:00-17:002.0
1230006ארגז כלים לעיצובמנשרי בועזא'ד' 14:00-17:002.0
2700713ארכיטקטורה ללא-ארכיטקטיםרוטברד שרון, אדר'מקבץ בינתחומילא' 10:00-16:002.0
1700689בין קולנוע נגדי לקולנוע מורחבלייבמן רונןמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2800135ביצוע קולי של שירהמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהב'א' 14:30-16:001.0
9400265בכל זאת יש בה משהו: שירת תל אביבמנדה לוי עודד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400265בכל זאת יש בה משהו: שירת תל אביבמנדה לוי עודד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9400261ברוטאליזם: בין מודרניזם לפוסט?סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר'פרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400261ברוטאליזם: בין מודרניזם לפוסט?סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר'פרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9306701ג'אז עולמי - מתחים ופתרונות: מהאישי לגלובאלילבנת אביב, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306701ג'אז עולמי - מתחים ופתרונות: מהאישי לגלובאלילבנת אביב, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
1700661ג'אז: לשמוע, לצייר, לחשובלבנת אביב, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
2700712גוף בין מחלקתיגורן עומרי, ד"רמקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
1700709גיבורי העל ועיצוב החברה בת זמננואוטין פבלו, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
9401243גלגל המתגלגל מעצמו"? מחשבות על הילד בחברה ובתרבות"זהבי אהד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9401243גלגל המתגלגל מעצמו"? מחשבות על הילד בחברה ובתרבות"זהבי אהד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9306671דימוי התשוקה: מיניות, חריגהסתר שאול, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9306671דימוי התשוקה: מיניות, חריגהסתר שאול, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9301619דימוי צליל וסאונד: חקירה והתנסותכדורי יעל, ד"רסמינרלא' 10:30-16:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >