תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תשע"ט)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2700702מבוא לתורת הרשתותתמיר בעז, ד"רבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רחובה מחלקתית אבל
1.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתזהבי אהד, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתשבי אורלי, דר'חובה מחלקתית אבב'א' 14:30-16:001.0
1700663מגדר, מיניות ותרבות חזותיתגינזבורג רותי, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
9400263מגוון זהויות יהודיות באמנותשטיינברג רונית, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400263מגוון זהויות יהודיות באמנותשטיינברג רונית, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9401227מגמות באמנות המאה ה-21ארונוב איגור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9401227מגמות באמנות המאה ה-21ארונוב איגור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1700669מגמות במדיניות החינוך של ישראלמרקוביץ' דליה, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
1700705מהי תערוכה?ח'אלדי לארהבחירה גדהל
1.0
9400236מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חללכדורי יעל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400236מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חללכדורי יעל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
25500מוסיקה חזותיתארנון אשר (שרי), פרופ'מקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
9900050מושגי יסוד בתרבותברטל אליה, דר'חובה כללית אבגא'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותסלה אשר, פרופ' חברחובה כללית אבגא'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רחובה כללית אבגא'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רחובה מחלקתית אבל
1.0
1700691מזכרות: התרבות החומרית של התיירותבולגרו אורית, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >