תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1700676מבוא לפילוסופיה של המדע: מן המאה ה-17 ועד היוםתמיר בעז, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
1700677אדם ומותג: פרספקטיבה שיווקית ופסיכולוגית על פרסוםכנפו אריאלבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700677אדם ומותג: פרספקטיבה שיווקית ופסיכולוגית על פרסוםכנפו סיגלבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700685אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסטחזן יורםבחירה גדהל
1.0
1700686תולדות האיורגרנות אורנהבחירה גדהא'א' 09:30-11:001.0
1700688להיות אחר.תפימנטל דרור, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700697מעבדה ביולוגית לאמנות ועיצובבר-שי נוריתבחירה גדהב'א' 14:30-18:002.0
1700702אמנות והעיר הגדולהרוף רותםבחירה גדהא'א' 16:30-18:001.0
1700703מחווה, השראה ותחייה - תרבות חזותית בין מקור למקוריותמאירי-דן נעמי, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:002.0
1700704צילום בין ארכיון, תיעוד ואקטיביזם//זמן מרחב וורטיקאליות בצילום אוירבושי רועיבחירה גדהא'א' 14:30-16:002.0
1700705מהי תערוכה?ח'אלדי לארהבחירה גדהל
1.0
1700706אל האין סוף ומעבר לוגאון-היימן גליתבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700708הסטורי של השואה": הביטוי החזותי של השואה מראשיתו ועד ימינו"אלפרוביץ ליאור, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700709גיבורי העל ועיצוב החברה בת זמננואוטין פבלו, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
1700711מציאויות העתיד (הספקטרום)ברטל יאירבחירה גדהב'א' 14:30-18:302.0
1700712להיות פלסטיני בישראל - אבולוציה של זהותמחול מנאר, ד"רבחירה גדהל
1.0
1700714אמנות עכשווית בעולם הערבי (באנגלית)שארף חטיב רוואןבחירה גדהא'א' 16:30-18:002.0
1700715אמנות פלסטינית והקשריה הממסדיים (בערבית)שארף חטיב רוואןבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1700716פרויד ולאקאן על התרבות והאמנותבנימיני יצחק, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1800113קולנוע, וידאו ומדיה חדשה: היסטוריה, תיאוריה וביטוילייבמן רונןבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >