תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2800143היסטוריה של העיצוב הגרפי בישראלאקסנפלד סתוחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רחובה מחלקתית אבל
1.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רחובה מחלקתית אבל
1.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתזהבי אהד, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתשבי אורלי, דר'חובה מחלקתית אבב'א' 14:30-16:001.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםשבי אורלי, דר'מלווה פרויקט גמרא'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםשבי אורלי, דר'מלווה פרויקט גמרב'א' 16:30-18:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרב'א' 14:30-16:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 12:30-14:002.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 10:30-12:002.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 10:30-12:002.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהקרייזברג מיכל, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהקרייזברג מיכל, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 14:30-16:002.0
9306683קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמיקאשי מושמלווה פרויקט גמרא'
2.0
9306683קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמיקאשי מושמלווה פרויקט גמרב'
2.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >