תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2600829שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנויות המסךפישר תומרשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600836שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב קרמי וזכוכפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרא'ב'2.0
2600836שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב קרמי וזכוכפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרב'ב'2.0
2600833שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב תעשייתיאורין דורוןשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600833שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב תעשייתיוייץ יונה, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600832שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרא'א' 14:30-16:002.0
2600832שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600831שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצילוםגינזבורג רותי, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600835שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לתקשורת חזותיתמאירי-דן נעמי, ד"רשיטות מחקרא'א' 10:30-12:002.0
2600835שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לתקשורת חזותיתמאירי-דן נעמי, ד"רשיטות מחקרב'א' 10:30-12:002.0
2600835שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לתקשורת חזותיתמאירי-דן נעמי, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600835שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לתקשורת חזותיתמעין שגיאשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600830שיטות מחקר בתרבות חזותית חומרית לאמנותארונוב איגור, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600830שיטות מחקר בתרבות חזותית חומרית לאמנותבנינגה שרה, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
1700686תולדות האיורגרנות אורנהבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה כללית אבגב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה כללית אבגב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >