תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9306696אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהותאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'אור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בא'א' 08:30-10:00.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'אור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בא'ד' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'אור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בל
.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהא'א' 16:30-18:00.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהא'ה' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'ו' 09:00-12:30.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בל
.0
1100310אנגלית קיץ רמה בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100310אנגלית קיץ רמה בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית קיץ רמה בסיסינחום גילתאנגלית בסיסיל
.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'לנג אנדרואנגלית מתקדמים אא'א' 08:30-10:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'לנג אנדרואנגלית מתקדמים אא'ד' 08:00-09:30.0
1800131אנתרופולוגיה ועיצוב תעשייתיוייץ יונה, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 12:30-14:001.0
2700713ארכיטקטורה ללא-ארכיטקטיםרוטברד שרון, אדר'מקבץ בינתחומילא' 10:00-16:002.0
1700689בין קולנוע נגדי לקולנוע מורחבלייבמן רונןמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2800135ביצוע קולי של שירהמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
9400261ברוטאליזם: בין מודרניזם לפוסט?סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר'פרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400261ברוטאליזם: בין מודרניזם לפוסט?סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר'פרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
1700661ג'אז: לשמוע, לצייר, לחשובלבנת אביב, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >