תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רב'א' 10:30-12:002.0
1700714אמנות עכשווית בעולם הערבי (באנגלית)שארף חטיב רוואןבחירהא'א' 16:30-18:002.0
1700714אמנות עכשווית בעולם הערבי (באנגלית)שארף חטיב רוואןבחירה גדהא'א' 16:30-18:002.0
1700670אמנות פוגשת חברה פוגשת אמנותמרקוביץ' דליה, ד"רבחירה גדהב'א' 14:30-16:001.0
1700715אמנות פלסטינית והקשריה הממסדיים (בערבית)שארף חטיב רוואןבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
9306696אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהותאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רסמינרא'א' 18:30-20:004.0
9306696אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהותאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רסמינרב'א' 18:30-20:004.0
1100310אנגלית רמה בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית בסיסיב'א' 08:30-10:00.0
1100310אנגלית רמה בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית בסיסיב'ד' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'ה' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיל
.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיב'א' 08:30-10:00.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיב'ד' 08:00-09:30.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיל
.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'ברגות וינוסאנגלית מתקדמים אא'א' 08:30-10:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'ברגות וינוסאנגלית מתקדמים אא'ד' 08:00-09:30.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >