תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2301608קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקיסלה אשר, פרופ'סמינרב'א' 12:30-14:004.0
1800113קולנוע, וידאו ומדיה חדשה: היסטוריה, תיאוריה וביטוילייבמן רונןבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
2700642קומיקס ישראלי אתמול והיוםפרבר צחיבחירה גדהב'א' 12:30-16:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרב'א' 14:30-16:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 12:30-14:002.0
9306683קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמיקאשי מושמלווה פרויקט גמרא'
2.0
9306683קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמיקאשי מושמלווה פרויקט גמרב'
2.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 10:30-12:002.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 10:30-12:002.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהקרייזברג מיכל, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהקרייזברג מיכל, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 14:30-16:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםשבי אורלי, דר'מלווה פרויקט גמרא'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםשבי אורלי, דר'מלווה פרויקט גמרב'א' 16:30-18:002.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'לוי הלןאנגלית מתקדמים אל
.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'א' 16:30-18:00.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'ה' 08:00-09:30.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >