תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9401227מגמות באמנות המאה ה-21ארונוב איגור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1700669מגמות במדיניות החינוך של ישראלמרקוביץ' דליה, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
1700705מהי תערוכה?ח'אלדי לארהבחירה גדהל
1.0
9400236מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חללכדורי יעל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400236מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חללכדורי יעל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
25500מוסיקה חזותיתארנון אשר (שרי), פרופ'מקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
1230003מושגי יסוד בביקורת התרבות החזותיתזהבי אהד, ד"רא'ג' 12:30-14:006.0
1230003מושגי יסוד בביקורת התרבות החזותיתזהבי אהד, ד"רב'ג' 12:30-14:006.0
9900050מושגי יסוד בתרבותברטל אליה, דר'א'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותסלה אשר, פרופ'א'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רא'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רל
1.0
1700691מזכרות: התרבות החומרית של התיירותבולגרו אורית, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
1700703מחווה, השראה ותחייה - תרבות חזותית בין מקור למקוריותמאירי-דן נעמי, ד"רבחירהא'א' 14:30-16:002.0
1700703מחווה, השראה ותחייה - תרבות חזותית בין מקור למקוריותמאירי-דן נעמי, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:002.0
2700722מחשיבה עיצובית לחשיבה יזמית ועסקיתראובני יפעת, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:002.0
9306695מיתולוגיות וארכיטיפיםעמיר רוני, ד"רסמינרא'א' 16:30-18:004.0
9306695מיתולוגיות וארכיטיפיםעמיר רוני, ד"רסמינרב'א' 16:30-18:004.0
1700673מסעות בארכיטקטורה עכשוויתשמר הילהחובה כללית אבגב'ד' 10:00-11:301.0
1700697מעבדה ביולוגית לאמנות ועיצובבר-שי נוריתבחירה גדהב'א' 14:30-18:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >