תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2700558אורבניות: עיצוב העיר בקולנוע ובמדיהבר-ניר סיגלפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
2700558אורבניות: עיצוב העיר בקולנוע ובמדיהבר-ניר סיגלפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9306671דימוי התשוקה: מיניות, חריגהסתר שאול, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9306671דימוי התשוקה: מיניות, חריגהסתר שאול, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9400236מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חללכדורי יעל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400236מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חללכדורי יעל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9400250הנאות החיים באמנות המערביתבנינגה שרה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400250הנאות החיים באמנות המערביתבנינגה שרה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9400251צילום כדוקומנט וכעדותבושי רועיפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400251צילום כדוקומנט וכעדותבושי רועיפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9400253הוליווד שעל הנילוס: בניית זהות בקולנוע המצרישגיא ביזאוי אילפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400253הוליווד שעל הנילוס: בניית זהות בקולנוע המצרישגיא ביזאוי אילפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9400257אופנה ישראליתמרזל שושנה רוז, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400257אופנה ישראליתמרזל שושנה רוז, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9400258me-storyוייץ יונה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400258me-storyוייץ יונה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9400259אוונגרד - בין ההסטורי לעתידנילבנת אביב, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400259אוונגרד - בין ההסטורי לעתידנילבנת אביב, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9400260הקניון: צריכה, מרחב, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400260הקניון: צריכה, מרחב, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >