סדנה רעיונית (פיסולית) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה רעיונית (פיסולית)

קוד
5001005
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

זהות- אני/ עצמי/ פרטי/ אישי בחלל נתון- ציבורי/ משותף. סידרה של תרגילים קצרים העוסקים שאלות ותשובות על זהות, מקום, פונקציה, תנועה, עבודה, חלל אישי ומרחב משותף. בליווי רפרטים מעבודות אמנות ועיצוב רלוונטיות בצילום ובוידאו.