Atelier Bow-Wow | Architectural Behaviolorogy | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

Atelier Bow-Wow | Architectural Behaviolorogy

Momoyo Kaijima and Yoshiharu Tsukamoto
תאריך:
15.6.22

המחלקה לארכיטקטורה מזמינה את הקהל הרחב להרצאתם של Momoyo Kaijima ו-Yoshiharu Tsukamoto ממשרד Atelier Bow-Wow. 

המשרד שהוקם ב- 1992, ידוע בזכות האדריכלות הייחודית שלו ומחקריו אודות תנאים אורבניים והקשר לתרבות המגורים. Bow-Wow מתבוננים באדריכלות ובסביבה מנקודת מבט התנהגותית ויוצרים ייצוגים חזותיים ייחודים לנושא ולמקום. תפישתם של המייסדים המשותפים צ'וקאמוטו וקאיג'ימה, חורגת מעבר לרעיון לפיו על הצורה האדריכלית להיקבע בהתאם לשימוש בה: עיצוביהם מבוססים על התנהגות אנושית, המבנה והסביבה. גישתם מאפשרת גילוי מחודש של האדריכלות כאמצעי מרכזי בחיים עצמם.

יום רביעי | 15.6.22 | 12:00
המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל 1 פינת שמואל הנגיד, מרכז העיר ירושלים

Atelier Bow-Wow