Embrace.Retrace | סדרת הרצאות בזק של בית הספר לארכיטקטורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Embrace.Retrace | סדרת הרצאות בזק של בית הספר לארכיטקטורה

תאריך:
25.10.23

בית הספר לארכיטקטורה מזמין את הקהל הרחב לסדרת ההרצאות בזק: Embrace.Retrace.
סדרת מפגשים בנושא שיקום אדריכלי ותכנוני, צעד ראשון לבניית בסיס ידע לקראת שיכון המפונים/ות ושיקום האזורים הנפגעים.

מפגש #1
אדר' ייטב בוסירה
עיצוב ודאגה
אדר' יובל יסקי
עקרונות היסוד של התכנון הקיבוצי

מנחה: אדר' אסנת תדמור
​​​​
יום רביעי | 25.10.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה


מפגש #2 
פרופ' אדר' אלס ורבקל, ראש בית הספר לארכיטקטורה
The Crisis of the Masterplan: Learning from Ground Zero
אדר' דני מינץ
המתווה של ארכימדס; בין רזיליאנס וארכיטקטורה

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום חמישי | 26.10.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה


מפגש #3
אדר' יפעת פינקלמן
הקונספציה והאירוע
אדר' דניאלה פוסק
?Build.Back.Better

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום שלישי | 31.10.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה


מפגש #4
פרופ' ערן פייטלסון, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
אזור הדמדומים: מיקום מגורים זמניים לאחר אסון
ערן לדרמן, המחלקה לעיצוב תעשייתי
שיקולים וכלים לבחירה ולהצבה של מגורים זמניים לעקורים נפגעי תרחישי אסון

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום שלישי | 7.11.23 | 16:00
להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה


מפגש #5
אדר' יונתן כהן, Mosaic building group
The Missing Middle
ד״ר ארז גולני סולומון, בית הספר לארכיטקטורה, בצלאל, ואוניברסיטת שיקגו
האסון: שֵׁד או כלב? — הצעות בדבר בנייה בנסיבות קיצון

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום חמישי | 9.11.23 | 18:00

להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה


מפגש #6
אדר' אלעד הורן, בית הספר לארכיטקטורה, בצלאל, הפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון
הגנת נכסי תרבות בשעת סכסוך מזויין
אדר' הילה שמר, בית הספר לארכיטקטורה
נצחון גינות המלחמה

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום חמישי | 16.11.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה


מפגש #7
אדר' שמוליק גרואג, בית הספר לארכיטקטורה, בצלאל
שימור והרס, דוגמאות מהעבר עם מבט לעתיד
אדר' יובל יסקי, בית הספר לארכיטקטורה, בצלאל
Form Follows Culture

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום שלישי | 21.11.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
סיסמה: 632686


מפגש #8
The Critical Nature of Social Capital and Social Infrastructure in Shocks
פרופ' דניאל אלדריץ', אוניברסיטת נורת'איסטרן, בוסטון

מנחה: אדר' אסנת תדמור

יום שלישי | 28.11.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
סיסמה: 632686