תו ״בצלאל בסביבה - קיימות וקהילה״ 2022 | קול קורא | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

תו ״בצלאל בסביבה - קיימות וקהילה״ 2022 | קול קורא

פורסם ב
2.6.22

אלו שנים מכריעות בכל הקשור למשבר האקלים ולמשבר אקולוגי, המשליך על תהליכים חברתיים וכלכליים. בצלאל מעודדת פרויקטים המשלבים חשיבה מקיימת כחלק מרכזי בתהליכי המחקר, העיצוב, התכנון, והיצירה. קיימות, בהקשר התו ׳בצלאל בסביבה - קיימות וקהילה׳, היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. 

החל משנת 2015 תו ״בצלאל בסביבה-קיימות וקהילה״ מופיע בתערוכת הבוגרים והבוגרות לצד פרויקטי הגמר שעמדו בקריטריונים. הפרויקטים הבולטים מקבלים פרסים כספיים, ואף נערך שיח גלריה בין העבודות הנבחרות בתערוכה. המרחב לפיתוח מקיים בבצלאל מעודד את הסטודנטים והסטודנטיות ליצור מתוך אחריות אישית ומקצועית כלפי הקהילה, הסביבה וכלפי הדורות הבאים. 

הקול הקורא פונה לפרויקטי גמר מתחומי האמנות, העיצוב או התכנון האדריכלי השואפים להוביל לשינוי התנהגות סביבתית אישית וקהילתית, לעורר שיח ביקורתי המתייחס אל היבטים תרבותיים של הקיימות על ידי חיבור לכלכלה מקומית ומעגלית, לעודד חשיבה ערכית על סוגיות סביבתיות של סוף חיי המוצר והשפעת חומרי הגלם על המשתמשים וסביבתם, כמו גם על האנרגיה הנדרשת ומקורותיה. דגש מיוחד ינתן לעבודות שמשלבות בין היבטים הסביבתיים וחברתיים הנוגעים לשינוי התנהגות, או קידום של יעדי הפיתוח המקיים של האו״ם.
 

ניתן לפנות במייל לשאלות או התלבטויות על הדרישות: sustainablebility@bezalel.ac.il
טופס הרשמה לתו

תאריך אחרון להגשת העבודות: 2.6.22