שלי סתת קומבור | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים