סדנת מחקר חומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת מחקר חומר

קוד
5002066
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 9:30 - 12:30

סדנת המחקר תעסוק בלימוד פרקטיקות מחקר ועשיה בתחום החומר, במקביל להשתקפות התחום בעולם העיצוב והאמנות . במהלך הקורס יועברו מצגות בנושא שימוש בחומר בעולם האמנות והעיצוב העכשווי ובנושא תולדות החומר בתקופות קדומות. הסטודנט יידרש לבצע מחקר מעשי ותאורטי סמסטריאלי תוך ליווי של מרצים מהמחלקה להיסטוריה ותאוריה ומתחום תולדות הקרמיקה בעת העתיקה .