סדנה חומרית רעיונית - מסלול חומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה חומרית רעיונית - מסלול חומר

קוד
5002063
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:30 - 17:30

במסגרת קורס זה הסטודנטיות/ים יפתחו את המרחב הרעיוני-חומרי של נושא פרויקט הגמר שלהם תוך הכרת כיוונים דומים קרובים ורחוקים מתוך העשייה הקרמית העכשוית השעור יתקיים כמסגרת קבוצתית ואישית