קדרות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קדרות

קוד
5001017
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעמיק ויבסס את יסודות הקדרות שנלמדו בסמסטר א' ויעניק לתלמידים את המיומנות הנדרשת כדי להמשיך ולפתח את מקומם כמעצבים ואמנים במהלך לימודיהם בשנים המתקדמות. במסגרת הקורס הסטודנטיות/ים ייתנסו בפיתוח המיומנות הקדרית תוך התייחסות לכל ההיבטים של עבודת הגלגל.