טכנולוגיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיה

קוד
5001015
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

משחר ההיסטוריה האנושית, מהווה החומר הקרמי חומר בסיסי שממנו ניתן ליצור גופים מגוונים. היכולת הכמעט בלתי אמצעית לאסוף אדמה בוצית וליצור ממנה גוף שיכול לשרוד היסטוריה של אלפי שנים מעוררת פליאה והשתאות. מה בגוף הקרמי מאפשר להטביע את היצירה האנושית בטבעת באופן נצחי כמוהו? בקורס אנו ננסה לענות על שאלה זו דרך הסתכלות על טיבו החומרי של החומר הקרמי, תוך הבנה מעמיקה על פעולתו. נלמד על מקור החומר, הרכבו הכימי, תכונותיו הפיסיקליות ועל סוגים שונים של גופים קרמיים כגון, אדמית, אבנית ופורצלן. נבין כיצד פועל החומר בעבודה על הגלגל, בבנייה, וביציקה, כיצד פועלות השריפה הקרמית, הטמפרטורה ועבודת החום, וננתח פגמים ונחשוף את מקורם. עוד נלמד על הצבעוניות הקרמית כפי שבאה לידי ביטוי באנגובים ובזיגוגים. 

במהלך הקורס, התלמידות.ים יפתחו מתכונים של חומרים, יבדקו את הביצועים שלהם בשיטות עיצוב שונות, יאפיינו כיצד משפיעה השריפה הקרמית על תכונות החומר ועל השימושיות שלו ויכינו מהם נוזלי יציקה. לצד זה,  יתנסו התלמידים.ות גם בהכנה של אנגובים וזיגוגים צבעוניים.