כלים גדולים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כלים גדולים

קוד
5002029
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

*מומלץ להירשם לקורס אחרי נסיון של מספר קורסים בקדרות

בקורס נילמד טכניקות ואופני בנייה שונים של כלים גדולים בבניית יד ועל האובניים. במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים עם תרגילים שונים דרכם ירכשו מיומנות טכנית על האובניים ובעבודת יד, הבנה ויכולת ניתוח צורני של נפחים גדולים.