הצבה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הצבה

קוד
5004046
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יהווה פלטפורמה לבחינת היחסים בין אובייקט וחלל והאופן שבו יחסים אלו בונים משמעות. מטרת הקורס היא לחשוב ולפתח אופני הצבה ייחודיים לעבודות קרמיקה וזכוכית, כאשר ההצבה מהווה חלק מהפיתוח הרעיוני, החומרי והצורני של העבודה. הקורס יצור הזדמנות לאימון ביצירת הקשרים בין האובייקט לחלל ויאפשר לבדוק גבולותיהן של קונבנציות הצבה קיימות, במטרה לפתח הצעות חדשות ומאתגרות.