קדרות- מעברים בחומר- בין דו לתלת מימד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קדרות- מעברים בחומר- בין דו לתלת מימד

קוד
6001019
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס ישלב שכלול יכולות עבודה ושיפור מיומנויות על הגלגל תוך התבוננות בצורות יסוד, במקביל לבחינת דרכים שונות לטיפול בפני שטח. במרכז יעמוד העיסוק בטקסטורה וצבע באמצעות אנגובים וזיגוג כאמצעים לחיבור בין דו לתלת מימד.