תשמישי קדושה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תשמישי קדושה

קוד
600123
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

קיימת הבחנה חשובה ומרתקת בין אובייקטים שקדושתם נחשבת רק בזמן השימוש בהם, לבין אןבייקטים שקדושתם נשמרת גם כשהם לא בשימוש כלל. לאובייקטים אלו יש חיים וערך קדוש משל עצמם, ערך שמקנה להם חיות כמעט אנושית הבאה לידי ביטוי בזהירות בו אנחנו משתמשים בהם, בדרך שאנו שומרים עליהם ואפילו בדרך בה נפתר מהם. 

 הקורס יחקור את עולם תשמישי הקדושה במסורות ותרבויות שונות בעולם, עם דגש חזק על רקעי הסטודנטים השונים. נבין את המחשבה והנואנסים בכללים של יצירת אובייקטים אלו בשאלת מה הופך כלי לקדוש? עבור מי ועד מתי

ונחוג חזרה אל עצמנו בשאלת מה אנחנו מחשיבים קודש בחיים הפרטיים שלנוואיזה אובייקטים טומנים בתוכם את העוצמה של קדושה זו.הקורס הוא קורס מעשי הכולל הרצאות, סיור, מחקר קבוצתי, מחקר אישי, תרגילים ופרויקט מרכזי.