ABC/ אָלֶפְבֵּית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ABC/ אָלֶפְבֵּית

קוד
600124
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס נכיר ונבחן אפשרויות ל״המצאת״ [תיווי] שפה:

שפות שונות:

ממה הן עשויות? כיצד הן פועלות?

כיצד חומר מסויים, יכול להפעיל ולסמן שפות שונות?

מה הם המופעים של השפה?

מה כותבת השפה?

מה היא מצפינה?

ומה היא חושפת?

דימוי, שפה /חומר, שפה/תנועה, שפה/ חלל, שפה/ מרחב…….

כל סטודנטית תחקור ותפתח מהלך אלפביתי אישי משלה:

קוד/ שפה: אישי, חומרי, צורני, ביוגראפי, צבעוני, ווקאלי..

וממנו, [קוד/ שפה], תפתח פרוייקט מסכם:

החל מהמצאת פונט אישי ושימוש בו, כתיבת טקסט אישי, שימוש בכל חומר,

מרחב, חלל וזמן, השפה יכולה להיות ויזואלית, חושית ו/או ווקאלית

ובכל דרך אפשרית נוספת.