רישום לקורסי קיץ מותאמים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

רישום לקורסי קיץ מותאמים

מרכז התמיכה והמחלקה לתרבות חזותית וחומרית מקיימים קורסים מותאמים בקיץ שלפני תחילת הלימודים לסטודנטים לקויי למידה, מי שעברית אינה שפת אמו (עולים חדשים, דוברי ערבית), ובעלי צרכים מיוחדים.
בקיץ שלפני שנת הלימודים תש"פ יתקיימו הקורסים הבאים:

מבוא לתרבות חזותית - ד"ר דרור פימנטל  + מושגי יסוד בתרבות - ד"ר שיר אלוני יערי
בתאריכים:

1/8 - 12/8   בין השעות 9:30-13:00
15/08 -18/08 בין השעות 15:30-19:00
הקורס מתקיים בזום.

אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסט – ד"ר יורם חזן
בתאריכים : 23/8, 24/8, 26/8, 30/8, 31/8, 2/9 , 9/8 בין השעות: 15:30-18:30

הקורס מתקיים בזום.

מבוא למחקר וכתיבה אקדמית– ד"ר רואן שרף (הקורס מתקיים בשפה הערבית)
בתאריכים :

30/6 בין השעות 15:00-17:00
04/7   בין השעות   10:00-14:00
07/7 בין השעות   15:00-18:00
11/7 בין השעות   10:00-14:00
14/7 בין השעות   15:00-18:00
26/7 בין השעות   15:00-18:00
הקורס מתקיים בזום חוץ משתי סדנאות 04/7 + 11/7 המתקיימות בבצלאל.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לתרבות חזותית וחומרית טל' 02-5893315/6

 

בחירת קורסים. ניתן לבחור 1 או יותר.