קול קורא | "Horizon 2020 "CONSIDER | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | "Horizon 2020 "CONSIDER

לביצוע מחקר בחו"ל במסגרת ובמימון האיחוד האירופי
פורסם ב
19.9.23

בית הספר לארכיטקטורה מזמין להגיש מועמדות לקול קורא ״CONSIDER״ למועמדים ומועמדות* לביצוע מחקר בחו"ל במסגרת ובמימון האיחוד האירופי. 

מטרת העל של הפרויקט "Horizon 2020 "CONSIDER, היא לתמוך בקהילות מקומיות כמשאב לחיזוק הזהויות הקולקטיביות, שיפור הנוף העירוני וקידום פתרונות ידידותיים לסביבה. זאת ועוד, היא רואה באתרי המורשת התעשייתית המשתנים חלק בלתי נפרד מהמערכת העירונית, התורמים לכלכלה העירונית ולעתיד בר-קיימא לעיר. 

אחד הכלים המרכזיים שבאמצעותם מעוניינת התכנית להגיע ליעדה, הוא ע״י בניית רשת שיתופי פעולה וידע בין הגורמים השונים בקונסורציום (לרבות מוסדות אקדמיים וגופים ציבוריים או עמותות כמפורט בקישור המצורף). 

הצעה זו מיועדת לכל החוקריםו/ת המעוניינים/ות לקחת חלק בתכנית זו ומעוניינים ומעוניינות לפתח את מחקריהם/ן (איסוף מידע והפקת מוצר מחקרי) באחת הערים המשתתפות. 

התוכנית מעניקה מענק על סך: 2,100 אירו, עבור כל חודש של מחקר (מענק המכסה טיסות ומגורים).

על המועמד/ת לעמוד בקריטריונים הבאים: 

- מרצים/ות, עוזרי/ות הוראה, דוקטורנטים/ות ופוסט-דוקטורנטים/ות המעוניינים ומעוניינות לחקור נושאים הקשורים לתמורות עירוניות בכלל ולמורשת התעשייתית בפרט (יש לעיין ברשימת נושאי המחקר המוצעים)
- מילוי טופס חודשי לפעילות המחקר לאותו חודש. 
- הכנת דו"ח מחקר/מאמר בתום השהות (מתכונת המחקר והיקפו ייקבעו באופן פרטני על ידי רכז התכנית).
- שהות מינימלית של 3 חודשים, באחת הערים המשתתפות במחקר.
- מספר מוגבל של עמדות לחודש אחד (30 ימים).
- את המועמדות יש להגיש במסמך PDF לכתובת הדוא״ל: ahmadarc2@gmail.com 

תאריך אחרון להגשת המועמדות
יום שבת | 30.9.23 

לקול הקורא המלא
לקריאה נוספת על הפרויקט, רשימת מדינות המשתתפות במחקר ורשימת נושאים שניתן לחקור
לאתר הפרויקט

*מרצים/ות, עוזרי/ות הוראה, דוקטורנטים/ות ופוסט-דוקטורנטים/ות.