סדנת מחקר חומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת מחקר חומר

קוד
5001038
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 9:30 - 12:30

מטרת סדנת המחקר היא להקנות לסטודנטים מיומנויות לשימוש במתודולוגיות מחקר בכדי לעצב ולהוביל מחקר מעשי.

הסטודנטים יעצבו את המחקרים בהתאם לתחומי העניין האישיים שלהם. לאור הבחירה של הסטודנט, נבחר במתודולוגיית המחקר המתאימה, נעצב את מהלך הניסויים ואת השיטות לבחינת התוצאות ולהסקת המסקנות.

נלמד להבדיל בין מחקר בסיסי למחקר יישומי, ונכיר את תחום המחקר הפעיל (action research) ומחקר באמצעות עיצוב (research through design). הבנות אלו ישמשו אתנו לטובת עיצוב מחקרים במתודולוגיות המתאימות לעוסקים בתחומי העיצוב, הקראפט והאמנות.